Hjem
Utdanning
Holbergprisen

Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2015

Den 12. mars blir det klart hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2015. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Sigmund Grønmo 2013
Holbergprisens styreleder,Sigmund Grønmo, ved kunngjøringen for Holbergprisen 2013 på Det akademiske kvarter.
Foto:
Kim Andreasssen

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, og styreleder i Holbergprisen, Sigmund Grønmo, kunngjør hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2015.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Mannskoret Arme Riddere stiller med sang. Holbergprisen sørger for lett frokost til de 50 første som kommer og kaffe til alle.

Holbergprisen er en av verdens største forskningspriser innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen deles ut årlig til en forsker som har gitt banebrytende bidrag innenfor disse faggrenene. Prisen er på 4,5 millioner kroner og har til formål å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning.  Den har tidligere blitt omtalt som 'samfunnsvitenskapens Nobelpris'.

Nils Klim-prisen tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, for fremragende bidrag innenfor Holbergprisens fagfelt. Det legges stor vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Prisen er på 250 000 norske kroner.

Vel møtt!