Hjem
Utdanning

Opprett brukarkonto

Hovedinnhold

Når: etter at du har stadfesta utdanningsplanen din
Kvar: sebra.uib.no
Gjeld for: alle som ikkje har brukarkonto frå før

Med brukarkonto får du tilgang til UiB sine IT-tenester

For å opprette brukarkonto treng du

  • fødselsnummer
  • studentnummer (frå Studentweb)
  • pin-koden (frå Studentweb eller brevet datert 18. juli)

Brukarkontoen gir deg

  • tilgang til læringsplattforma Mitt UiB
  • eiga e-postadresse
  • tilgang til pc-stover 
  • gjer det mogleg med utskrift, skanning og kopiering
  • tilgang til UiB sitt nett frå eiga datamaskin, smarttelefon o.l.
  • personleg lagringsområde på nett, med tryggleikskopiering