Hjem

Utdanning

Endringer i opptakskrav

Endringer i opptakskrav

Endringer i opptakskravene varsles to år før endringene trer i kraft

På denne siden finner du endringene som gjelder opptakskrav til studier ved UiB. Du finner alle endringer i opptakskrav hos Samordna opptak

Kommende endringer 

Her finner du endringer i opptaksregelverket som påvirker årets opptak. 

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til to studier

Ordningen gjelder for følgende studium:

 • Bachelorstudium i samfunnsøkonomi
 • Bachelorstudium i politisk økonomi

Fra og med opptak til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere i tillegg til generell studiekompetanse må dokumentere

 • Minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis de har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag - nye studier 2019

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 som et tilleggskrav for å være kvalifisert til enkelte studier. Se under for studier som blir med i forsøksordningen fra og med opptaksåret 2019.

Det nye realfagskravet vil gjelde følgende studieprogram fra 2019:

 • Bachelor i biologi
 • Bachelor i molekylærbiologi
 • Profesjonsstudium i fiskehelse

 

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Endringer i 2018

Sammen med Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, innfører UiB en forsøksordning der du fra 2018 må ha tatt matematikk R2 på videregående skole for å være kvalifisert for å studere de fleste realfagene. 

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 som et tilleggskrav for å være kvalifisert til enkelte studier. Se under for studier som blir med i forsøksordningen fra og med opptaksåret 2019.

Det nye realfagskravet vil gjelde følgende studieprogram fra 2018:

 • Bachelor i matematikk
 • Bachelor i matematikk for industri og teknologi
 • Bachelor i kjemi 
 • Bachelor i fysikk 
 • Bachelor i statistikk 
 • Bachelor i bioinformatikk 
 • Bachelor i geovitenskap 
 • Bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk
 • Bachelor i petroleum- og prosessteknologi 
 • Årsstudiet i naturvitenskapelige fag 
 • Bachelor i datavitenskap 
 • Bachelor i datateknologi 
 • Bachelor i datasikkerhet 
 • Bachelor i nanoteknologi 
 • Integrert master i aktuarfag 
 • Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Ordningen vil fra og med 2019 utvides til å også omfatte følgende studieprogram: 

 • Bachelor i biologi
 • Bachelor i molekylærbiologi
 • Profesjonsstudium i fiskehelse