Hjem
Utdanning
Slik er det å være ny student

Hvordan er det å studere på UiB?

Det er mye som endrer seg når du blir student. Les hvordan det er å studere på Universitetet i Bergen.

Studenter på studentsenteret.
EN NY HVERDAG: Studietiden er ofte annerledes enn tiden på videregående skole. Det er mer frihet - men også mer ansvar.
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Hverdagen for en som er universitetsstudent kan være helt annereldes enn den er for en elev i videregående skole. Her finner du svar på mange av de spørsmålene vi vet nye studenter har. 

Studiehverdagen

Å være student betyr at du er selv ansvarlig for din egen hverdag. Du kan selv velge når du vil stå opp, når du vil lese og vurdere om du vil gå på forelesningene. I noen studieløp er det på forhånd planlagt hvilke emner (fag) du må ta, og i tillegg er det oppmøteplikt på forelesningene. Et slikt eksempel er medisinstudiet. På en del andre studier kan du velge mer fritt blant emner, og selv velge om du vil gå på forelesning. Et eksempel på et slik studium er historie

Studiestarten er tilpasset slik at du som kommer rett fra videregående lettere skal kunne komme inn i stoffet. Så lenge du er kvalifisert for studiet så vil du kunne klare deg fint. Men det kan være mye å lese og mange lager derfor leseplaner og forbereder seg til forelesningene på den måten. 

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) holder kurs og gir råd til studenter i for eksempel studieteknikk, presentasjonsteknikk og hvordan håndtere eksamensstress. 

Bli kjent med andre

Det er 25 000 studenter i Bergen, og veldig mange av dem bor i sentrum av byen. Hvert år begynner det mange tusen nye studenter som kommer helt alene, og kanskje er i samme situasjon som deg. 

I studiestarten vil du bli godt ivaretatt gjennom fadderuken, hvor du blir kjent med byen, universitetet og de du skal studere med de neste årene.

Om du vil bli kjent med flere nye studenter så kan det være lurt å bli med i en av de mange studentorganisasjonene som finnes i byen. Når du ankommer universitetet vil du kunne finne dine favoritter på studenttorget som vi arrangerer hver høst og vår ved semesterstart. I tillegg er det mange studenter som treffes gjennom forelesninger, i studentlokalene på fakultetet og på studentsteder som Kvarteret.

Økonomi

Enkelte studenter klarer seg på kun stipend og lån fra Lånekassen, men mange velger også å jobbe for å kunne ha det bedre økonomisk.

Som student har du ofte frihet til å jobbe enkelte dager eller kvelder i uken. Du kan også jobbe i helgene og i feriene. Lånekassens lånekalkulator hjelper deg å regne ut hvor mye du kan få som student.

Studenter har mulighet til å søke penger fra legater og fond fra ulike givere. UiB administrerer en rekke fond og legater som du kan søke på

Som student har du de samme rettighetene som vanlige arbeidstakere har i Folketrygden når det gjelder yrkesskade. Du bør likevel tegne reise- og personskadeforsikring. 

Hvor kan jeg bo?

Universitetet i Bergen er et byuniversitet. Derfor velger de fleste å bo midt i byen, enten i en av Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) sine studentboliger, eller på det private markedet. De fleste bor i en slik avstand fra universitetet at de gå eller sykle.

Hvis du ønsker en studentbolig fra 1. august, må du søke innen 15. april. Hvis du ikke får tilbud om studieplass i Bergen likevel, kan du enkelt takke nei til tilbudet om bolig. 

Semestervarighet

Høstsemesteret begynner vanligvis uke 33, og varer frem til jul. Vårsemesteret begynner normalt i uke 2, og varer vanligvis frem til uke 25. Det er uansett verdt å merke seg at det er store variasjoner avhengig av hvor man er i studieløpet, og hvilket institutt man er tilknyttet. 

Som ny student vil du får mail fra UiB om oppmøtetidspunkt i god tid og i løpet av sommer vil du også finne det på siden for ditt studieprogram.

Studiestart

For de aller fleste starter studiene mandag i uke 33. Da vil du du hjelp til praktiske gjøremål og få informasjon om det aller meste du har bruk for i studiehverdagen din. Les mer på Ny student og på siden for ditt studieprogram.

Seminar og kollokvie

Et seminar er en mindre gruppe med studenter som møtes for å diskutere en eller flere konkrete problemstillinger. Seminaret ledes ofte av en foreleser. 

I tillegg til å delta på seminarer, kan det være bra å jobbe i kollokviegrupper. Kollokvier kan for eksempel bestå av en gruppe studenter som jobber sammen med å lese og diskutere pensum på emnet.

Forelesninger

På forelesningene vil du få en innføring i pensum og lære mye nytt om faget ditt. Det kan være stor variasjon i antall forelesninger som holdes, og om det er obligatorisk at du stiller. Mange studenter tar omtrent tre emner per semester (30 studiepoeng). Det betyr at du vil ha omlag seks forelesninger i uken som vanligvis varer 2x45 minutter. De fleste forelesningene holdes i tidsrommet mellom 08.00 og 16.00 - alle i hverdagene.

Hvordan få gode karakterer?

Det å være student er en fulltidsjobb. Det betyr at du bør lese, notere, diskutere og tilegne deg stoffet og fagfeltet som en vanlig arbeidstaker. 

Utveksling

På UiB har vi fantastiske muligheter for deg som ønsker å ta deler av graden i utlandet. 

Uansett hvilket studieprogram du velger, vil du kunne finne en rekke utvekslingstilbud som kan inngå i graden din.

Får jeg jobb?

I et usikkert jobbmarked vil en solid utdannelse vil lønne. 80 prosent av de som har utdannet seg ved UiB oppgir at de har relevant jobb kort tid etter studiene

Velger du noe som interesserer deg, vil du ofte lykkes både med utdannelse og med jobb. Når du studerer lærer du deg ikke bare et fag. Du blir også flink til å tilegne deg ny kunnskap, til å analysere, diskutere og utvikle nye ideer til løsninger. Dette er egenskaper som gjør at du kan passe inn i mange ulike yrker.