Hjem
Utdanning
Tilbud om forkurs

Forkurs for lektorutdanningene

Du kan få tilbud om å ta et forkurs hvis du dekker alle opptakskravene til lektorutdanningene bortsett fra kravet om karakteren 4 i matematikk.

Innhold

Hvis du dekker de andre opptakskravene til lektorutdanningene, men ikke dekker kravet om karakteren 4 i matematikk, får du tilbud om å ta et forkurs før studiet begynner. Tilbudet gjelder de som har et karaktersnitt mellom 3 og 4 i fellesfagene i matematikk. 

Ved UiB gjelder dette for opptak til:

Påmelding til forkurs

UiB har inngått et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) om gjennomføring av forkurs i matematikk. Hvis du må gjennomføre forkurs for å kunne bli kvalifisert for opptak til lektorutdanning ved UiB i år, ber vi deg derfor om å følge med på informasjon fra Høgskulen på Vestlandet.

Påmelding til forkurset gjøres gjennom Samordna opptak sine nettsider.

Opptak til lektorutdanningen

Søkere som er meldt opp til forkurs, vil kunne få et betinget opptak til en av lektorutdanningene ved UiB i hovedopptaket 20. juli, med forutsetning av at de består forkurset før studiestart. Dette betyr at du må bestå forkurset før du får endelig tilbud om studieplass.

Hvis du ikke består forkurset, får du ikke plass på lektorutdanningen. Hvis du har søkt andre studier, får du tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.