Hjem
Utdanning

Salt i systemet

Hva skjer når små mengder salt forurenser brenselceller som brukes offshore?

Hovedinnhold

Jeg får brukt mer av tankeprosessen mine ved å utføre eksperimenter og hele tiden se konkrete resultater.

Det forsøker den 36 år gamle studenten Nelson Thambiraj å finne ut av. Thambiraj tar masteren ved Institutt for fysikk og teknologi hos Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Bergen (UiB). Feltarbeidet gjør han hos teknologiselskapet Prototech, som er en del av Christian Michelsen Research (CMR) på Fantoft i Bergen. 

– I oppgaven ser jeg på hvilken virkning saltforurensing har på brenselsceller som brukes offshore. I tillegg studerer jeg effekten som brenselscellen produserer med ulike nivåer av oksygen. Hva skjer hvis oksygenet for eksempel minsker, spør han og fortsetter:

– Jeg utfører ulike typer eksperimenter her hos Prototech og bruker resultatene i oppgaven min.  Prototech er eid av forskningsinstituttet CMR, som ble skilt ut fra Chr. Michelsens Institutt i 1992. CMR er organisert som et konsern med to datterselskaper, Prototech AS og GexCon AS. Universitetet i Bergen (UiB) er største eier.

– Er heldig
En brenselcelle lager elektrisk kraft  gjennom en kjemisk prosess. Teknologien benyttes både om bord i skip og på land. Prototech er langt fremme i utviklingen av denne teknologien.

– Jeg er heldig som får jobbe hos Prototech under den praktiske delen av forskningen min. Det er bare her jeg kunne utført eksperimentene mine under kyndig veiledning, sier Thambiraj.

Thambiraj kom Norge i 2006 fra Chennai i India. Han fikk jobb hos oljeservicegiganten Aibel, og valgte etter hvert å bli norsk statsborger. Men da oljekrisen slo inn for fullt, mistet han og mange kolleger jobben. For Thambiraj  ble løsningen videreutdanning. Med en fullført bachelor fra India, ble han tatt opp på masterprogrammet i 2014. Nå er han i ferd med å avslutte to års arbeid.

– Er det mange nerder her?

– Nei, svarer Thambiraj og bryter ut i latter, før han fortsetter:

– De bare veldig konsentrerte og veldig hyggelige.

 - Er svært motivert
Forsker Ivar Wærnhus hos Prototech er veilederen til Thambiraj. Han gir masterstudenten de beste skussmål.

– Man blir jo ekstra motivert når man ser på masteren som inngangsbillett til en ny jobb, sier han, og fortsetter:

– Og så holder han jo på med problemstillinger som er en viktig del av vår forskning. Det var via instituttet på UiB at Thambiraj fikk oppgaven han nå jobber med. Han er spesielt fornøyd med de praktiske sidene ved å ta en master.

– Det er slik de fleste masterstudentene kommer i gang. Vi får tildelt problemstillinger og faste oppgaver som skal løses.

– Man må også ha en faglig interesse for å komme i mål med masteren, sier Thambiraj, og sammenligner utdanningsløpet med det man kan ta i India:

– Der er man mer teoretisk anlagt. Her får jeg den praktiske biten i felt. Dette er en måte å gjennomføre utdanningen som er mye mer givende for meg. Jeg får brukt mer av tankeprosessen mine ved å utføre eksperimenter og hele tiden se konkrete resultater.

Ikke kultursjokk
Thambiraj fikk ikke kultursjokk da han kom til Norge for ti år siden.

– Jeg hadde jobbet for et internasjonalt selskap i India, så jeg hadde ikke store problemer med å tilpasse meg til norske forhold. Jeg brukte tiden min godt og spurte og grov. Nordmenn er vennlige, så det gikk greit, sier han.

Da han kom til CMR, følte han seg som en liten gutt i godtebutikken.

– Alt var tilrettelagt og klart. Jeg kunne gruble på problemene jeg skulle løse og utføre eksperimenter. Jeg føler nå at jeg forstår fysikken i eksperimentene, og begynner å komme trygt i havn med oppgaven min.

– Hvordan fungerer veiledningen?

– Jeg har en veileder her, og en på universitetet. Annenhver uke rapporterer jeg til Alex C. Hoffmann som er professor på instituttet. Hva jeg har gjort, og hva jeg har funnet ut gjennom eksperimentene mine. Får jeg spesielle utfordringer, diskuterer vi mulige løsninger. Det fungerer veldig bra, sier han, og legger til:

– Jeg får også råd om selve skrivingen av oppgaven.

Vil publisere
Thambiraj har fått tilbud om ett års engasjement host Prototech etter utdanningen. Han akter å være aktiv etter endt opphold hos CMR.

– Jeg har planer om skrive en vitenskapelig artikkel og publisere den for å vise hva jeg har forsket på.

– Dette er virkelig fremtidsrettet forskning, avslutter han.