Hjem
Utdanning

Fra sommerjobb til master

Sommerjobben hos Sjukehusapoteket i Ålesund ble begynnelsen på masteren for farmasistudent Gunnhild Langdal.

Hovedinnhold

I utgangspunktet ønsket jeg å skrive om noe som var relatert til arbeidslivet. I tillegg var det viktig å skrive om et tema jeg kunne få bruk for som ferdig utdannet farmasøyt

24-åringen fra Ålesund studerer ved Senter for farmasi på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun skriver masteroppgave med tittelen: ”Forekomst og håndtering av legemiddelinteraksjoner på en sykehuspost.” I oppgaven ser Langdal på hvordan ulike legemidler virker sammen i pasientens kropp. Ved bruk av flere medikamenter kan virkningen både svekkes og forsterkes. - Min oppgave er ment å inngå som en del av kvalitetssikringen av de kliniske tjenestene som tilbys ved Ålesund sjukehus, sier Langdal.

Var sommervikar

Det var etter sommerjobb ved Sjukehusapoteket i Ålesund at muligheten for å skrive masteroppgave på samme sted dukket opp. - Da potensielle problemstillinger ble presentert på instituttet, så jeg at de hadde en spennende oppgave å tilby i Ålesund. Siden jeg allerede hadde jobbet der, var dette midt i blinken for meg, sier Langdal.

Oppholdet i hjembyen har gitt full uttelling, ifølge 24-åringen. - Jeg får jeg jobbe i et veldig inspirerende miljø, med veldig dyktige folk. Og ikke minst får jeg skrive om et tema jeg synes er veldig spennende, sier hun, og legger til: - Samtidig blir jeg kjent med miljøet ved Sjukehusapoteket i Ålesund på en helt annen måte enn da jeg var ferievikar.

Godt samarbeid

Langdal skryter av staben og veilederen ved apoteket. Da oppgaven var tildelt, begynte planleggingen av prosjektet med samarbeidspartneren.  - Jeg startet med å utarbeide en prosjektbeskrivelse, og planla deretter gjennomføringen av masteren sammen med veilederen på apoteket, forteller hun. Etter hvert hadde Langdal også møter med de kliniske farmasøytene som skulle være med på prosjektet. Datainnsamlingsperioden ble gjennomført i oktober og november. Etter det har tiden gått med til registrering av data, bearbeidelse av data og skriving. - Jeg syns dialogen har vært fin hele veien. Jeg har fått veldig god oppfølging og hjelp når jeg har følt behov for det. Det har aldri vært problem å få svar på alle spørsmålene som dukker opp. Vi har regelmessige møter for å oppsummere, sier Langdal.

 Hun understreker fordelen med å ha en veileder som er tilgjengelig under hele oppholdet ved apoteket. - Ettersom jeg skriver oppgaven på samme sted som den eksterne veilederen jobber, er det lett å komme med noen raske spørsmål innimellom for å avklare problemer som måtte oppstå.

Modnes underveis

Langdal forteller at gjennomføringen av masteren har gått noenlunde greit frem til nå. Den største utfordringen for mange masterstudenter er at de ikke helt vet hva de går til på forhånd, ifølge Langdal. Hennes egen erfaring tilsier at det som regel løsner når man først er i gang. Dessuten la apoteket godt til rette for gjennomføringen før hun var på plass i Ålesund. - Søknad om innhenting av data og personvernspørsmål var allerede gjort da jeg begynte å jobbe med prosjektet i august. Etter at jeg hadde laget en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse, startet vi med å planlegge datainnsamlingen, sier hun.

Langdal sier det er viktig å være fleksibel underveis i prosessen og tilpasse seg. Hun har tenkt tanken på at skrivingen kunne begynt på et tidligere tidspunkt i prosessen, men er samtidig usikker på om det hadde vært mulig. - Dette handler mer om at det er en modningsprosess. Og at man blir bedre på skriving og struktur underveis. Det blir noe man trener på kontinuerlig mens oppgaven blir til, sier hun, og legger til: - Nå er ikke jeg helt i mål ennå, så det kan godt være at jeg føler at jeg burde ha gjort noe annerledes når det nærmer seg innlevering.

Yrkesrettet oppgave

Langdal ser det som en stor fordel å skrive oppgaven utenfor universitetet. - Jeg får skrive en oppgave som er veldig nært knyttet opp mot arbeidslivet, kanskje mer enn jeg ville ha gjort dersom jeg skrev en oppgave internt på universitetet, slår hun fast. Langdal mener også at funnene i masteroppgaven vil ha verdi for eksterne samarbeidspartner og andre sykehus. Hun har et klart mål med oppgaven hun skriver. - Jeg håper oppgaven min kan bidra til å belyse en viktig del av det arbeidet som gjøres av kliniske farmasøyter. I tillegg ønsker jeg gjennom oppgaven å øke kompetanse og oppmerksomhet rundt en viktig del av pasientbehandlingen, avslutter hun.

 Tips for master

  • Velg oppgave som interesserer deg
  • Bruk ekspertisen der den er
  • Avgrens. Vær kort og konkret
  • Skriv et godt, akademisk språk
  • Ikke glem å bruke veileder så ofte du kan

 

Integrert masterprogram i farmasi ved UiB

  • Hvem: Gunnhild Langdal
  • Tittel: Forekomst og håndtering av legemiddelinteraksjoner på en sykehuspost
  • Tema: Hvordan ulike legemidler virker sammen
  • Hvor: Sjukehusapoteket i Ålesund
  • Ferdig: Pågår våren 2016