Hjem
Utdanning

Setter systemene på prøve

Medisiner redder liv, men kan også utgjøre en fare ved feil bruk.

Hovedinnhold

Vi får kvalitetssikret egne systemer og rutiner gjennom studentens arbeid. Oppdages svakheter, kan vi ta tak i disse før det blir et problem

Derfor setter Sjukehusapoteket i Ålesund pris på kvalitetssikring fra masterstudenter i farmasi. Ikke fordi de ansatte hos apoteket er unøyaktige i faget, men fordi masterstudentene setter noen av systemene på prøve gjennom datainnsamling og oppgaveskriving.  - Vi ønsker alltid å avdekke områder der vi kan bli bedre. Her bidrar også masterstudentene på en positiv måte, sier Ida Rudberg Rusten, klinisk farmasøyt hos Sjukehusapoteket i Ålesund.

Farmasøyten har ansvaret for to studenter som for tiden er i full sving med masteroppgavene på sykehusapoteket. En av dem er Gunnhild Langdal fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun skriver oppgave med tittelen: ”Forekomst og håndtering av legemiddelinteraksjoner på en sykehuspost.” Eller sagt på en enklere måte: Hvordan virker flere legemidler sammen i pasientens kropp? Ved bruk av flere medikamenter kan virkningen både svekkes og forsterkes. Denne type studier gir verdifull kunnskap ettersom stadige nye medisiner tas i bruk. Kunnskap som også kommer sykehusapoteket til gode.

 - Vi ønsker å sikre gode rutiner for å fange opp pasienter som bruker legemiddelkombinasjoner som kan være uheldige, sier Rusten.

Legger til rette i god tid

Det er en del praktiske sider ved oppholdet til studenten som må forberedes i god tid.  - Vi la godt til rette før Gunnhild kom til oss. Vi valgte å ta hånd om en del formaliteter før hun var på plass. Det går på personvern og andre regler for å drive forskning der pasienter er med i datagrunnlaget som skal brukes i oppgaven, sier Rusten.  Hun legger til:  - En etisk komité skal godkjenne opplegget til studenten før man får lov å gjennomføre studien.

 - Hvordan kommer masterstudentene i kontakt med dere? - Instituttet til studenten kontakter aktuelle institusjoner, som deretter sender tilbake en beskrivelse av aktuelle oppgaver, forteller Rusten. - Disse fordeles mellom studentene i regi av instituttet, men også ved personlig kontakt mellom student og den institusjonen som har lagt ut oppgaven.

 Tar studenten kontakt på egen hånd, er rådet å være tidlig ute. - Det går rett og slett på det jeg nevnte tidligere. Det er en del formaliteter som må på plass. Slike prosesser ta flere måneder, sier hun.

Blir en ekstra kvalitetssikring

Sjukehusapoteket i Ålesund ligger, som navnet tilsier, sentralt plassert i bygningsmassen til Sjukehuset i Ålesund. Apoteket har 37 ansatte. 18 farmasøyter, to sykepleiere og 17 apotekteknikere. To masterstudenter er i sving våren 2016. Den daglige driften ved apoteket handler om klinisk farmasi, legemiddelproduksjon, apotekstyrte legemiddellager og pasientkontakt med de sykeste pasientene. - Sistnevnte gruppe har de mest kompliserte legemiddelregimene, sier Rusten.

 - Hvordan opplever de ansatte ha masterstudenter hos seg? - Det er veldig kjekt, noe jeg tror alle vil skrive under på. I begynnelsen blir det en del fokus på opplæring og rutiner, slik at masterstudenten får en forståelse av virksomheten vår. Deretter begynner innsamling av data til bruk i oppgaven.

 - Får dere nytte av innholdet i en masteroppgave? - Vi får selvfølgelig mer kunnskap om oss selv gjennom studentenes masteroppgave. Vi får også kvalitetssikret egne systemer og rutiner gjennom studentens arbeid. Oppdages svakheter, kan vi ta tak i disse før det blir et problem, sier Rusten.  

Masterstudenter i farmasi blir provisorfarmasøyter. En provisorfarmasøyt selger legemidler, og gi råd om trygg bruk av medisiner både til pasienter og til annet helsepersonell. Man trenger autorisasjon for å jobbe som farmasøyt.

Må justere

Oppholdet og arbeidet med masteroppgaven til student Langdal har gått uten de helt store overraskelsene underveis, skal vi tro veileder Rusten.  - Prosjektet har gått etter planen. Ingen store hindringer har oppstått underveis. Det kan jo være Gunnhild har en annen oppfatning, men et godt planlagt opplegg gjør det lettere for studenten å gjennomføre masteren, slår hun fast.

Studenter som gir seg i kast med en master må regne med justeringer underveis. Da er det viktig å være innstilt på å endre opplegget sitt, før man går i gang med datainnsamlingen i felt, ifølge Rusten. - I denne oppgaven har vi gjort prosjektet mindre, det vil si at  datamengden er så stor at vi valgte å avgrense. Vi vil at Gunnhild skal gå mer i dybden enn å analysere for bredt, sier hun, og legger til: - Mitt råd til kommende masterstudenter er å ta høyde for endringer og være mest mulig fleksibel gjennom prosessen.

Godt humør og master gir jobb

Mange lurer på om man er sikret en jobb etter masteren. - Selvfølgelig er det en fordel med master, men vi ser også etter dem som samarbeider bra og har godt humør. Det er ikke alltid slik at de med den sterkeste masteren automatisk får jobb, sier hun, og legger til: - Se bare på Gunnhild. Ikke bare er hun flink, men også en svært omgjengelig og hyggelig student.

Tips til masterstudenten

  • Sett deg grundig inn i problemstillingen for oppgaven du har valgt
  • Vær ute i god tid hvis ønsker å skrive om egen problemstilling
  • Husk at vi også er ute etter dine sosiale egenskaper
  • Vær fleksibel, positiv og blid

 

Veileder masterstudenter i felt

  • Hvem: Ida Rudberg Rusten
  • Tittel: Klinisk farmasøyt hos Sjukehusapoteket i Ålesund
  • Tema: Veileder og legger til rette for masterstudenter
  • Hvor: Ålesund