Hjem
Utdanning

Masterstudentens tause kunnskap

Det akademiske blodslitet på stormasteren gir mye mer kompetanse enn det studentene er klar over. Erfaring med prosjektarbeid er gull verdt i arbeidsmarkedet.

Hovedinnhold

Jeg ser faktisk frem til å veilede slike prosjekter som Gøran har gitt seg i kast med, nettopp på grunn av nybrottsarbeidet.

– De vi første vi ser er at studentene ofte gjør et vitenskapelig nybrottsarbeid i stormasteren. Dette er kunnskap som er svært verdifull også utenfor fakultetet, sier professor Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Professoren veileder jusstudent Gøran Østerman Thengs. Han skriver stormaster i miljørett om Grunnlovens paragraf 112, paragrafen som sier at statens myndighetsorganer skal iverksette  tiltak for å sikre grunnleggende miljørettigheter.

Ny kunnskap

En stormaster i juss ved UiB tar ett år. Så langt har Thengs imponert sin veileder med nybrottsarbeid på et felt få har skrevet om til nå.

– Dette blir så langt den grundigste utredningen om paragraf 112 som er gjort, slår Holmøyvik fast.

– Arbeidet og funnene som gjøres underveis, er svært inspirerende for oss. Dessuten gjør Gøran gratisarbeid for meg gjennom forskningen han utfører, sier professoren litt spøkefullt, og legger kjapt til:

– Dette er en oppgave med vitenskapelige funn jeg helt sikkert kommer til å bruke i undervisningen når den er ferdig.

Gikk bredt ut

Student Thengs og professoren har tid til en liten prat før de går i gang med nok en veiledning i jussbygget på Dragefjellet. 

– Hvordan hjalp du Thengs med å velge problemstilling?

– Han kom hit med et ganske bredt utgangspunkt, det vil si paragraf 112 i Grunnloven. Jeg har oversikt over hva som er skrevet fra før, og hva som bør sees nærmere på. Etter hvert kom vi frem til en avgrensing av endringene som ble gjort under grunnlovsreformen i 2014, sier han, og legger til:

– Jeg legger vekt på at det er upløyd mark studenten gir seg i kast med for at masteren skal bli interessant nok.

– Det Gøran kommer frem til i oppgaven, vil man dra nytte i lang tid fremover. Hvilke bånd legges på Stortinget? Hva med regjeringens makt og konsekvensene for forvaltningen på dette området? Dette kan bli svært anvendbar kunnskap, sier professoren.

Veiledning på en stormaster utgjør 20 timer i løpet av året det jobbes med oppgaven. Dette er timer som utnyttes til fulle, skal vi tro Holmøyvik.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket mer tid til veiledning, men vi er effektive og engasjerte når vi setter i gang. Jeg ser faktisk frem til å veilede slike prosjekter som Gøran har gitt seg i kast med, nettopp på grunn av nybrottsarbeidet.

Gir utvidet kompetanse

Studenter som tar stormaster på jussen i Bergen må ha karakteren B i snitt. I tillegg stilles det andre krav til studenten.

– Dette er en tøff heldagsjobb, men også en givende jobb som har stor verdi når du er ferdig, sier han, og kommer inn på sitt andre poeng når det gjelder hva studentene oppnår ved å ta stormaster:

– Jeg tror ikke studentene er klar over hvilken kompetanse de får gjennom å jobbe med masteroppgaven. Og da mener jeg ikke bare de vitenskapelige funnene de gjør underveis.

– Kan du utdype?

– Å jobbe selvstendig med et stort prosjekt i helt år, gjennomføre og levere, det er egenskaper mange arbeidsgivere setter høyt når man skal søke jobber etter endt studium hos oss, sier han. 

– Hva er en god relasjon mellom student og veileder?

– Studenten må gjøre jobben. Man må være langt mer selvstendig på stormasteren, enn hva den jevne student er. Det er krevende, og fallhøyden er større. Min rolle er å utvikle problemstillingene og gi tilbakemelding på hvilke veier han bør legge mest vekt på. Jeg har også en kontrollrolle på jussen han velger å bruke i analysene, sier Holmøyvik.

Ønsker flere på stormaster

Professoren ønsker at flere studenter gir seg i kast med forskningen i løpet av studieløpet på juridisk fakultet.

– Jeg skulle ønske at flere søkte seg til stormaster. Der får man virkelig testet seg, sier han, og utdyper:

– Faget og forskningen vår er oljen som får rettsapparatet til å gå rundt. Det er mange tomrom som må fylles ut. En paragraf blir vedtatt, men hva betyr den? Faget vårt endrer seg hele tiden. Det er derfor juss både er betydningsfullt og interessant.

 Hvordan går studenten frem for å søke om å gjennomføre en stormaster?

– Vi stiller karakterkrav. Du må ha B i snitt, eller bedre. I tillegg må studenten skrive prosjektskisse før vi finner vi en passende veileder med det rette interessefeltet.

– Det er mange vegrer seg for å søke stormaster?

– Ja, muligens på grunn av omfanget, og fordi vi stiller større krav til resultatet. Det øker selvfølgelig vanskelighetsgraden. Og jeg skjønner at noen velger andre, spennende veier. Men hvis du går i tanker om å skrive en stormaster, vil du bare bli møtt med velvilje fra oss. Det garanterer jeg, avslutter Holmøyvik.

 

Tips til masterstudenten

  • Ta utgangspunkt i et tema du virkelig interesserer deg for
  • Skriv en prosjektbeskrivelse
  • Bruk veileder
  • Stormaster er en fulltidsjobb
  • Skriv litt hver dag
  • Forbered deg godt til veiledningstimene

 

Veileder på stormaster i juss

  • Hvem: Eirik Holmøyvik
  • Tittel: Professor
  • Tema: Veileder for masterstudenter
  • Hvor: Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen