Hjem

Etter- og videreutdanning

Etterutdanning for lærere

Faglig-pedagogisk dag 2017

Nærmere 1000 lærere deltok på Faglig-pedagogisk dag fredag 3. februar 2017. Presentasjoner fra forelesningene legges ut fortløpende her.

fp_profil_til_web.jpg

Faglig-pedagogisk dag 2017

På faglig-pedagogisk dag for lærere vil Universitetet i Bergen formidle aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder ved alle fakulteter, bidra til oppdatert kunnskap og inspirere til god undervisning i skolen.

Nytt i 2017 er at alle forelesninger og øvrige bidrag ble presentert samlet i temarekker med ulike faglige synsvinkler på tvers av institutt- og fakultetstilknytning. I år tok vi også i bruk Universitetsaulaen, med bidrag fra UiBs nye Fakultet for kunst, musikk og design.

Temarekker

 

Se hele programmet med timeplan 2017

 

Presentasjoner