Hjem
Etter- og videreutdanning

Kurs og etterutdanning ved UiB

Universitetet i Bergen tilbyr kortere etterutdanningskurs innen en rekke fagområder, som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Noen kurs gjennomføres med samlinger ved UiB, mens andre er åpne nettkurs hvor du selv styrer tid og sted. 

Kurs for lærere

Naturfag:
Skolelaboratoriet ved UiB tilbyr kursrekken Nøkler til naturfag, i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Naturfagsenteret. Nøkler til naturfag består av tre kursdager, med utviklingsarbeid på egen skole mellom kursdagene. Skolelaboratoriet står også for prosjekter knyttet til Miljolare.no og Kart i skolen, samt Forskningskampanjen.  

Psykologi:
Psykologisk fakultet arrangerer en rekke fagdager for lærere i videregående skole som underviser i psykologi. Ta kontakt med Det psykologiske fakultet for mer informasjon. 

Norsk som andrespråk:
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har utviklet et etterutdanningstilbud for Hordaland fylkeskommune, som skal gi lærere i videregående skole mer kunnskap om andrespråkspedagogikk og norsk som andrespråk. Kursrekken går over ett år med fire samlinger ved UiB i løpet av året.

  Universitetspedagogikk

  Institutt for pedagogikk tilbyr gjennom Program for universitetspedagogikk en rekke kurs innen undervisning og læring på universitetsnivå. Kursene er primært rettet mot ansatte ved UiB og består av en basismodul for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og ulike påbygningsmoduler. Kursene gir studiepoeng. 

  Se kurskalender

  Åpne nettkurs - MOOCs

  Universitetet i Bergen tilbyr åpne nettkurs, såkalte Massive Open Online Courses (MOOCs) på flere åpne plattformer. Dette er kurs som alle kan ta uten å søke om plass, og kursene er gratis. Kursene er utviklet av fagmiljøer ved UiB, mens selve undervisningen foregår på engelsk. Du kan foreløpig velge mellom disse kursene:

  Faglig-pedagogisk dag

  Faglig-pedagogisk dag er UiBs største etterutdanningsarena, og går av stabelen i månedsskiftet januar/februar hvert år. Neste gang fredag 31. januar 2020.