Hjem
Etter- og videreutdanning
Masterstudium på deltid

Studerer økonomi i helsesektoren

- Jeg ønsker meg større forståelse for hvordan økonomien påvirker viktige beslutninger i helsevesenet, sier Linda Eikefet Revheim. Hun er i gang med deltidsstudium i helseøkonomi ved siden av jobben som avdelingsleder for somatisk poliklinikk ved Voss sjukehus.

Oppstartssamling deltidsstudium i Helseøkonomi høsten 2016
Deltidsstudentene på masterkurset i Helseøkonomi har store forventninger til studiet. Fra venstre: Kamilla Bjørnskov Petersen, Irene Tveit, Anne Mari With Tande og Linda Eikefet Revheim.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

- Som avdelingsleder jobber jeg mye med spørsmål om kapasitet og prioritering, og derfor er studiet i helseøkonomi veldig relevant for meg, sier Linda. Hun sier målet er å ta alle kursene som inngår i masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.

Kan gjøre lekser på jobben

Anne Mari With Tande er bioingeniør og kvalitetsrådgiver ved Helse Fonna, med ansvar for kvalitetsutvikling for blant annet laboratorietjenester. Hun er godt på vei med sin mastergrad, og har allerede gjort unna kurs i henholdsvis Helseledelse og Kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

- Studiene er veldig relevant for arbeidet jeg gjør, jeg kunne omtrent sitte og gjøre leksene mine på jobben og oppleve at jeg kunne bruke det til å løse de daglige arbeidsoppgavene mine, sier Anne Mari. Hun legger til at medstudentene er med på å gjøre studiet relevant.

- Det er nyttig å bli kjent med andre profesjoner, og få innblikk i hvordan andre deler av helsevesenet fungerer, sier hun.

- Dessuten bidrar vi studentene hele tiden med konkrete eksempler fra egen hverdag som knytter teorien til konkrete utfordringer.

Fikk ny jobb

Irene Tveit Kjellerød har også tatt to kurs tidligere, og tar Helseøkonomi som det siste kurset før hun tar fatt på masteroppgaven. Sykepleieren har jobbet flere år med turnusvakter innen rusomsorg, ved Bergensklinikkenes døgnavdeling for menn. Etter å ha tatt kurs i Kvalitetsforbedring fikk hun imidlertid tilbud om en nyopprettet stilling som kvalitetsrådgiver ved Bergensklinikkene, og kunne dermed omsette studiene i praksis.

- Studiene har vært veldig relevant for mine arbeidsoppgaver, og nå ønsker jeg å kombinere perspektiver på ledelse og kvalitetsforbedring og skrive masteroppgave om hvordan virksomheter og ledere spesielt kan lære av feil, sier Irene Tveit Kjellerød.

Velvillige arbeidsgivere

Kamilla Bjørnskov Petersen tar helseøkonomi som det første kurset på veien mot mastergraden. Hun er farmasøyt og jobber til daglig som avdelingsleder ved avdeling for farmasøytisk rådgivning på Sykehusapoteket i Bergen.

- Jeg ble så glad da jeg fant dette studiet, vi har ikke noe tilsvarende i Danmark der jeg kommer fra, sier Kamilla.

Alle fire forteller om velvillige arbeidsgivere, som har lagt forholdene til rette for at de kan bruke tid på studier.

- Helse Fonna betaler studieavgiften for meg, og gir meg permisjon med lønn for å delta på samlingene, sier Anne Mari Tande.

- Det eneste jeg må ut med er utgifter til skolebøker, smiler hun.