Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning i kriminalomsorg

– Behov for bedre opplæring under soning

– Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.

Kriminalomsorg som læringsarena - nytt videreutdanningstilbud ved UiB
Forskning blant innsatte i norske fengsler viser at behovet for tilrettelagte utdanningstilbud under soning er stort. Ved UiB kan du ta videreutdanning som skal gi deg mer kunnskap om læring under soning og i rehabilitering etter soning.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Deltidsstudiet Kriminalomsorg som læringsarena skal gi økt kompetanse om opplæring innen kriminalomsorgen, og er utarbeidet av forskergruppen Bergen Cognition and Learning Group ved UiB, i samarbeid med utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Hordaland.

– Forskning viser at utdanning bidrar til at færre får tilbakefall og begår nye kriminelle handlinger, sier Lise Øen Jones.

– Enda viktigere er det at utdanning bidrar til å utvikle personligheten, gir mestringsopplevelser og tar vare på menneskeverdet.

Lavt utdanningsnivå

Alle norske fengsler har tilbud om utdanning til de innsatte, fra grunnskole til og med videregående opplæring. Det gis også tilbud om ulike yrkesrettede kurs og sertifikater. Innsatte kan også få veiledning og støtte dersom de ønsker å ta høyere utdanning. Både offisiell statistikk og Lise Øen Jones` og hennes kollegaers egen forskning blant innsatte viser at behovet for tilrettelagte utdanningstilbud under soning er stort.

Utdanningsdata fra siste undersøkelse  i 2015 viser at åtte prosent av de innsatte har ingen fullført utdanning, mens femti prosent har fullført grunnskolen og  en knapp tredjedel har fullført videregående skole.

– Dette er betydelig lavere enn den norske befolkningen ellers, påpeker Lise Jones.

Kartlegging er nødvendig

Videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena retter seg mot ansatte innen kriminalomsorgen og andre som arbeider med tilsvarende opplæring.  Utdanningen skal blant annet gi mer kunnskap om utfordringer hos innsatte med antisosial- og kriminell adferd.

– En stor gruppe av de innsatte har lærevansker og konsentrasjonsvansker, som man bør få kartlagt slik at man kan legge realistiske utdanningsplaner. Dette er viktig for veien videre og for den enkeltes motivasjon til å fullføre utdanningsløp både under- og etter soning, sier Lise Øen Jones, som selv har tatt doktorgrad på lærevansker og mestringsforventninger hos innsatte i norske fengsler.

– Det er særlig viktig at de med kort soningstid, som ofte er unge, ikke opplever soning som et nytt brudd i utdanningen.

UiB foretar nytt opptak til PED665 Kriminalomsorg som læringsarena våren 2019. Søknadsfristen er 24. februar 2019.

Les mer om studiet og søk plass