Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, søknadsfrist 1. mars 2022.

Spansk 5.-10. trinn - nettstudium for lærere
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5.-10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Spansk 1, 5.-10. trinn er en nettbasert videreutdanning på deltid for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet gir 30 studiepoeng.

Spansk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsportalen hos Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og siste frist er 1. mars. 

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med en undervisningsøkt à 90 minutter pr uke. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vil ha undervisning til disse tidspunktene:

Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

SPANSK621Undervisning uke 35 - 47. Ikke undervisning i høstferien uke 41. 
SPANSK622Undervisning uke 3-17.
Ikke undervisning uke 9 (vinterferie) eller uke 15 (påskeferie)

Undervisningstider for nye studenter 2022-2023 er ikke fastsatt ennå.

Vurdering og eksamen

SPANSK621 Mappeinnlevering innen 29. november kl 1300
SPANSK622 Muntlig eksamen 3.- 4. mai (ca 20 min)

Datoer for eksamen for nye studenter 2022-2023 er ikke fastsatt ennå.

Studietur til Spania

Vi legger opp til at de studentene som ønsker- og har mulighet til det får reise på 1 ukes studieopphold i Spania i løpet av vårsemesteret. 

Du får da delta på et eget kursopplegg tilpasset studenter på Spansk 1, som vil bestå av undervisning i fagdidaktikk, språk og kultur (20 timer) og kulturelle aktiviteter (10 timer). Innlosjering med halvpensjon i spanske familier gir mulighet for et innblikk i hverdagsliv og mattradisjoner.

Kursoppholdet vil etter planen bli lagt til uke 9 2022, og det er frivillig om du ønsker å delta på denne. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. 

Opptakskrav og søknadsprosedyre

For å få opptak til Spansk 1, 5.-10. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. Har du søkt- og fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet direkte av UiB i begynnelsen av mai for registrering og formelt opptak. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

All undervisning skjer på spansk og forutsetter gode spanskkunnskaper tilsvarende vg2-nivå eller tidligere B-språk fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.