Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning. Søknadsfrist 1. mars 2020.

Spansk 1 - videreutdanning for lærere 2017-2018
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i spansk og/eller ønsker undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet gir 30 studiepoeng og hovedopptaket går gjennom Kompetanse for kvalitet, Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere. 

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med to økter hver xxx kl. xxxx

Pensum vil være klart innen 1. juni på emnesidene for hvert av de to emnene. 

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsssystemet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars.

For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai her på våre nettsider.

For opptak til eventuelt ledige restplasser krever vi også godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og grunnleggende spanskkunnskaper som nevnt over, men det er da ikke et krav at du er tilsatt i skolen. Søknad om opptak til restplass skal sendes direkte til UiB.