Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1 - nettstudium for lærere 5. - 10. trinn

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud på deltid for lærere som underviser i spansk eller ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 1. mars 2020.

Spansk 1 - videreutdanning for lærere 2017-2018
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i spansk og/eller ønsker undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn.

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet, den nasjonale videreutdanningsordningen for lærere som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Målgruppe og nivå

Spansk 1 retter seg mot lærere som underviser i spansk på 5.- 10.trinn og lærere som ikke underviser i spansk men som ønsker undervisningskompetanse i faget.

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Ledige plasser og søknadsfrist blir da kunngjort på våre nettsider og søknad om opptak til restplasser skal sendes direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai hvert år. 

Opptakskrav

For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk. 

For opptak til eventuelt ledige restplasser etter at hovedopptaket er gjort, krever vi også godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og ha grunnleggende spanskkunnskaper som nevnt over, men det er da ikke et krav at du er tilsatt i skolen. 

 

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som begge har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn:

Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Organisering og undervisning

Studiet går på deltid over to semestre, SPANSK621 går om høsten og SPANSK622 går om våren. All undervisning er nettbasert og foregår via læringsplattformen Mitt UiB. Undervisningen går over 12 uker per semester (fire moduler à tre uker).

All undervisning foregår på kveldstid.