Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i spansk på 5. - 10. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Spansk 5.-10. trinn - nettstudium for lærere
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5.-10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Spansk 1, 5.-10. trinn er en nettbasert videreutdanning på deltid over ett år, og retter seg mot deg som er lærer og ønsker  undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet består av to emner på til sammen 30 studiepoeng.

Hvordan søke opptak

Spansk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Nytt hovedopptak for studieåret 2023-2024 åpner 1. februar og søknadsfristen er 1. mars 2023.

Du får svar på søknaden din via skoleeier/rektor i slutten av april. Har du fått ja på søknaden din vil du etter kort tid bli kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak som student ved UiB.

Dersom vi har ledige plasser når hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak, normalt i perioden mai-august. Du søker da på eventuelle ledige plasser direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige plasser og lokalt suppleringsopptak blir lagt ut her på nettsiden i månedsskiftet april/mai.

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå.  

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende spanskkunnskaper fra før som ligger på nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk. Dette tilsvarer vg2-nivå fra videregående skole eller det som tidligere het B-språk

Eventuelle spørsmål om forkunnskapsnivå kan rettes til Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.  

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med en undervisningsøkt à 90 minutter pr uke. Det er obligatorisk å delta på minimum 80% av undervisningen. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vil ha undervisning til disse tidspunktene:

Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

Detaljert undervisningsplan med dager/klokkeslett for 2023-2024 vil bli justert i løpet av våren. 

Studietur til Spania

Vi har som mål å kunne legge til rette for at de studentene som ønsker det kan reise på 1 ukes studieopphold i Spania i løpet av vårsemesteret. Dette vil det bli gitt mer informasjon om etter studiestart.