Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.

Spansk 5.-10. trinn - nettstudium for lærere
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5.-10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Spansk 1, 5.-10. trinn er en nettbasert videreutdanning på deltid for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet gir 30 studiepoeng.

Spansk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Du kan fremdeles søke på ledige plasser direkte til UiB, lenke til søknadsportalen finner du i faktaboksen til høyre. For å få opptak til Spansk 1, 5.-10. trinn i lokalt suppleringsopptak krever vi at du kan dokumentere at du har godkjent lærerutdanning. Vi forutsetter videre at du har gode spanskkunnskaper tilsvarende vg2-nivå eller tidligere B-språk fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk. Det er imidlertid ikke et krav at du er ansatt i skolen for øyeblikket. Les mer om opptakskravene nederst på denne siden. 

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med en undervisningsøkt à 90 minutter pr uke. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vil ha undervisning til disse tidspunktene:

Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

Høsten 2022 går undervisningen fra uke 34-46 (ikke høstferien uke 41). Våren 2023 går undervisningen uke 3-17 (ikke vinterferien uke 9 eller påskeferien uke 14-15).

Vurdering og eksamen

SPANSK621 Mappeinnlevering innen 23. november 2022
SPANSK622 Muntlig eksamen  (ca 20 min). Datoer for våren 2023 er ikke fastsatt

Studietur til Spania

Vi har som mål å kunne legge til rette for at de studentene som ønsker det kan reise på 1 ukes studieopphold i Spania i løpet av vårsemesteret. Dette er ikke helt endelig avklart, mer informasjon kommer. 

Opptakskrav og søknadsprosedyre

For å få opptak til Spansk 1, 5.-10. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. Har du søkt- og fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet direkte av UiB i begynnelsen av mai for registrering og formelt opptak. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

All undervisning skjer på spansk og forutsetter gode spanskkunnskaper tilsvarende vg2-nivå eller tidligere B-språk fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.