Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Spansk 5.-10. trinn - nettstudium for lærere
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5.-10. trinn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Spansk 1, 5.-10. trinn er en nettbasert videreutdanning på deltid for deg som ønsker å få undervisningskompetanse i spansk på 5.- 10. trinn. Studiet gir 30 studiepoeng og hovedopptaket går gjennom Kompetanse for kvalitet, Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere. 

Spansk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Har du godkjent lærerutdanning kan du også søke på eventuelt ledige restplasser via lokalt suppleringsopptak direkte til UiB, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

Søknadsfrister for hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut. 

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Begge emnene har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn.

SPANSK621 går i høstsemesteret og SPANSK622 i vårsemesteret. Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Undervisning

Spansk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. Hvert av de to emnene er delt inn i fire moduler som går over tre uker hver.

All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med en undervisningsøkt à 90 minutter pr uke. Du kan velge mellom to ulike grupper, som vil ha undervisning til disse tidspunktene:

Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

SPANSK621Undervisning uke 35 - 47. Ikke undervisning i høstferien uke 41. 
SPANSK622Undervisning uke 3-17.
Ikke undervisning uke 9 (vinterferie) eller uke 15 (påskeferie)


Vurdering og eksamen

SPANSK621 Mappeinnlevering på slutten av semesteret
SPANSK622 Muntlig eksamen i midten av mai (ca 20 min)

Studietur til Spania

Vi legger opp til at de studentene som ønsker- og har mulighet til det får reise på 1 ukes studieopphold i Spania i løpet av vårsemesteret. Turen lar seg desverre ikke gjennomføre våren 2021, pga reiserestriksjoner knyttet til Covid19-situasjonen. Vi legger opp til at vi kan gjennomføre tur for nye studenter våren 2022.

Du får da delta på et eget kursopplegg tilpasset studenter på Spansk 1, som vil bestå av undervisning i fagdidaktikk, språk og kultur (20 timer) og kulturelle aktiviteter (10 timer). Innlosjering med halvpensjon i spanske familier gir mulighet for et innblikk i hverdagsliv og mattradisjoner.

Kursoppholdet vil etter planen bli lagt til uke 9 2022, og det er frivillig om du ønsker å delta på denne. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. 

Opptakskrav

For å få opptak til Spansk 1, 5.-10. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet krever vi at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige restplasser senere på våren, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende det som tidligere het B-språk eller vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.