Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere 2019-2020

Spansk 1 - nettstudium for lærere 5. - 10. trinn

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud på deltid for lærere som underviser i spansk eller ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn. Vi har nå åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Spansk 1 - videreutdanning for lærere 2017-2018
Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i spansk og/eller ønsker undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn.

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet, den nasjonale videreutdanningsordningen for lærere som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Spansk 1 retter seg mot lærere som underviser i spansk på 5.- 10.trinn og lærere som ikke underviser i spansk men som ønsker undervisningskompetanse i faget.

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Vi har nå åpnet for søknader til ledige restplasser, med søknad direkte til UiB innen 1. august:

Søk plass her

Innhold i studiet

Spansk 1 tar opp sentrale språklige- og språkdidaktiske problemstillinger i en kulturell kontekst.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, som begge har fokus på det spanske språket i tillegg til tema innenfor språklæring, kommunikasjon, kultur og samfunn:

Begge emnene legger stor vekt på utvikling av muntlig og digital kompetanse og det fokuseres også på at studentene skal vurdere egen praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. 

Hvis du ikke selv underviser i spansk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å "låne" en klasse. 

Organisering og undervisning

Studiet går på deltid over to semestre, SPANSK621 går om høsten og SPANSK622 går om våren. All undervisning er nettbasert og foregår via læringsplattformen Mitt UiB. Undervisningen går over 12 uker per semester (fire moduler à tre uker).

All undervisning foregår på kveldstid. 

Opptakskrav

For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk. 

For opptak til eventuelt ledige restplasser etter at hovedopptaket er gjort, krever vi også godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og ha grunnleggende spanskkunnskaper som nevnt over, men det er da ikke et krav at du er tilsatt i skolen.