Hjem
Etter- og videreutdanning
Norsk 1 og Norsk 2 2017-2018

Slår et slag for sjangerlære

– Hvis du kjenner de klassiske litterære sjangrene godt, kan analyseverktøyene brukes på alle typer sjangre, sier førsteamanuensis Anders M. Gullestad. Han har ansvar for litteraturemnene på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2.

Anders Marcussen Gullestad
Førsteamanuensis Anders Marcussen Gullestad har ansvar for litteraturemnene som undervises på videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2. Søknadsfrist for lærere som ønsker mer kompetanse i norskfaget er 1. mars hvert år.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

– Vi har fokus på de klassiske litterære sjangrene i litteraturundervisningen, fordi vi mener sjangerlære har kommet litt for mye på siden i læreplanen for norsk, sier Gullestad. Videreutdanningskursene Norsk 1 og Norsk 2 er rettet mot lærere som ønsker mer kompetanse for å undervise i norskfaget, og er to av videreutdanningstilbudene du som lærer kan søke gjennom den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet.

Norsk 1 eller Norsk 2 ?

Begge videreutdanningstilbudene retter seg mot lærere som underviser- eller ønsker å undervise i norsk på 8. - 13. trinn, det vil si ungdomstrinn og videregående skole. Norsk 1 er aktuelt for lærere uten bakgrunn i norskfaget fra før, mens Norsk 2 forutsetter at du har Norsk 1 eller tilsvarende forkunnskaper fra før.  

Norsk 1 og Norsk 2 består begge av ett litterært emne og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng.

Innholdet i det språklige emnet på Norsk 1 er bl.a. moderne norsk språkstruktur og andrespråkslæring, mens tema for det språklige emnet i Norsk 2 vil være språkhistorie og talemål, forteller Terje Torgilstvedt, som har ansvar for språkdelen av videreutdanningskursene.

Gode diskusjoner på samling

– Vi har en god blanding av lærere fra ungdomstrinnet og den videregående skolen, og har hatt mange bra diskusjoner på samlingene, sier Anders Gullestad.

Les mer om faginnhold i Norsk 1 og Norsk 2

Søknadsfrister for 2018-2019 er nå gått ut. Nytt opptak våren 2019.