Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Arabisk

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Lær deg arabisk: Nettkurs i arabisk språk og kultur ved Universitetet i Bergen starter høsten 2017
Nybegynnerkurset i arabisk gir en introduksjon til både språk og kultur i den arabisktalende verden. Her ser du Al-aqsa moskeen i Jerusalem.

Det arabiske språket er nøkkelen til å forstå kultur og samfunnsforhold i den arabiske verden. Ved Universitetet i Bergen kan du ta innføringskurs og påbygningskurs i arabisk språk og kultur som nettstudier på deltid.

Innføringskurset går hver høst og gir en introduksjon til moderne standardarabisk og overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden. Påbygningskurset går i vårsemesteret, og skal gi ytterligere ferdigheter i uttale, lesing og skriving av moderne standardarabisk.

KodeNavnNeste kurs
ARA621Innføringskurs: Arabisk språk og kultur Høst 2019
ARA622Påbygningskurs: Grunnkurs i moderne standardarabiskVår 2020


Hvordan er studiet lagt opp?

All undervisning på begge kursene er nettbasert, og går på deltid med to undervisningsøkter via nett på kveldstid. Undervisningen består av skriftlige nettleksjoner, lydforelesninger, videoer og øvingsoppgaver via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Vi legger opp til studentaktiv læring både individuelt og i grupper gjennom semesteret.

Innføringskurset starter med en frivillig studiesamling ved Universitetet i Bergen. 

Du skal levere 3-4 obligatoriske oppgaver gjennom studiet, som må være godkjent før du kan ta avsluttende 3-timers skriftlig skoleeksamen.

Hvem kan søke?

Kunnskaper i arabisk språk og kultur er aktuelt for deg som ønsker å studere eller jobbe i Midt-Østen eller andre arabisktalende land. Det er også aktuelt for deg som møter arabisktalende barn eller voksne her i Norge for eksempel gjennom arbeid med flyktninger og asylsøkere eller i barnehage, skole eller helsevesenet. 

Det kreves ingen forkunnskaper, kun gode norsk/engelskkunnskaper. Du kan ta studiet fra hvor som helst i verden, så lenge du har god nettilgang. Det kan være restriksjoner på bruk av amerikanske lisensprodukter som Adobe Connect i visse land, så sjekk dette dersom du planlegger å oppholde deg utenlands mens du tar studiet. 

Vil du vite mer?