Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt studietilbud

Starter opp arabiskkurs på nett

- Behovet for kunnskap i arabisk øker, både her i landet og i verden, sier Esmira Nahhri. Hun er fagansvarlig for nettstudiet i arabisk språk og kultur ved UiB.

Nytt nettstudium i arabisk starter ved UiB høsten 2017
Esmira Nahhri er førsteamanuensis i klassisk arabisk litteratur/ tidlig islamsk poesi og faglig ansvarlig for nettstudiet i arabisk språk og kultur ved UiB.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

– Hvorfor er det viktig med kunnskaper i arabisk?

Det er viktig å kunne arabisk for å forstå de radikale politiske-, økonomiske- og kulturelle endringsprosessene som foregår i den østlige del av verden, sier Esmira Nahhri.

Det arabiske språket er del av en lang og fremragende litterær- og intellektuell tradisjon, og kunnskaper i arabisk språk er nøkkelen for å forstå den rike arabiske kulturen.

Møte med flyktninger

Arabisk er morsmålet til 300 millioner mennesker i over 20 forskjellige land. En stor del av verdens flyktninger kommer fra arabisktalende land, og mange av disse ender opp i Norge.

Dette krever at flere av oss har kunnskaper i arabisk språk og om arabisk kultur i møte med flyktningene, sier Esmira.

Hun mener studiet er aktuelt for en lang rekke yrkesgrupper, som for eksempel journalister, tolker, politi og i næringslivet. 

Intensiv undervisning

Innføringskurset Arabisk språk og kultur går på deltid over ett semester, og gir 15 studiepoeng.

– Hvor mye arabisk lærer du på ett semester?

Innføringskurset gir en kort introduksjon til arabisk kultur og samfunn og tar for seg det arabiske alfabetet og grunnleggende grammatikk slik at du blir i stand til å lytte og føre enkle hverdagslige samtaler om bosted, yrke, familie og venner, forteller Esmira.

Gjennom videoer, lytteøvelser og oppgaver gir vi grundige grammatikkforklaringer, oppgaveløsninger og trening i tekstlesing og konversasjon.

Hun understreker at arabisk kan være et krevende språk å lære seg, og derfor er det lagt opp til intensiv undervisning og studentaktiv læringsmetode kalt «omvendt klasserom», med 4 nettleksjoner i uka over 12 uker om høsten. Det er mulig å fortsette videre og ta påbygningsstudium i vårsemesteret.

Studer hvor du vil

Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å studere arabisk, og nettstudiet er lagt opp slik at du kan ta kurset ved siden av jobb eller andre studier, og fra hvor som helst i verden, så lenge du har tilgang til Internett, smiler Esmira Nahhri.

Les mer om nettarabisk ved UiB