Hjem

Etter- og videreutdanning

EVU-forum 24. oktober

EVU på UiB - Status og muligheter

UiB Videre inviterer til vårt årlige EVU-forum tirsdag 24. oktober. Her vil vi diskutere status og muligheter for etter- og videreutdanningsfeltet, blant annet knyttet til digitalisering av EVU.

Årets EVU-forum markerer starten på arbeidet med ny handlingsplan for etter- og videreutdanning ved UiB 2018-2022, og vi legger opp til innspill og diskusjon rundt fakultetenes planer og ambisjoner på EVU-feltet for kommende planperiode, og hvilke muligheter som ligger i digitalisering av EVU. 

Påmelding her

Program:

11.30 - 12.00                 Lunsj
12.00 - 13.00   Del 1: Etter- og videreutdanning ved UiB
 - et statusbilde i 2017

 
 Velkommen
v/Christen Soleim, Avdelingsdirektør Studieadministrativ avdeling

 

EVU ved UiB 2015-2017 – en overordnet statusgjennomgang
med utgangspunkt i Handlingsplan for EVU 2015-2017 og Tiltaksplan for EVU 2016-2017
v/Ann Margret Hauknes, daglig leder UiB Videre 

 

EVU ved UiB 2015-2017 – EVU porteføljen pr i dag
v/ fakultetenes studiesjefer 

 Presentasjon av EVU-status og erfaringer fra fakultetenes ståsted
 
 Beinstrekk
 
13.15 - 14.00

Del 2: EVU på UiB 2018-2022

 

Ny handlingsplan – presentasjon av arbeidsgruppe og prosess for arbeidet
v/Ann Margret Hauknes, daglig leder UiB Videre 

 

Fakultetenes planer og ambisjoner v/ fakultetenes studiesjefer

 

Innspill og diskusjon i plenum

 Kaffepause
 
14.15 - 15.30

Del 3: Hvilke muligheter ligger i digitalisering av EVU? 

 Ressurser og muligheter på UiB
v/Marianne Huse, programkoordinator DigUiB
 
 Studier på nett – eksempler fra inn- og utland
v/ Daniel Nygård, rådgiver UiB Videre 
 
 

Innspill og diskusjon i plenum

 Oppsummering
v/ Christen Soleim, avdelingsdirektør Studieadministrativ avdeling, UiB