Hjem

Etter- og videreutdanning

Søknadsfrist

Søknadsfrist prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

Fagmiljøer som ønsker å søke prosjektmidler fra Norgesuniversitetet for 2018 må levere sin søknad til UiB Videre innen 10. oktober 2017.

nuv_logo_bokmal_horisontal_png.png

Intern søknadsfrist prosjektmidler fra Norgesuniversitetet 10. oktober 2017

Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2018, og som varer i to år. Midlene skal gå til prosjekter innen følgende tre prioriterte tematiske områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Det er sendt brev til fakultetene og Universitetsbiblioteket om utlysningen - se ePhortesak 2017/8008.

Les mer om kriterier for prosjekter og krav til søknad

Kontaktperson hos UiB Videre: Bjørg Hildeskår

Søknader sendes UiB Videre, med frist 10. oktober: videre@uib.no