Hjem

Etter- og videreutdanning

Nettstudier ved UiB

Skal studere kinesisk på nett

- Jeg har hatt lyst til å studere kinesisk lenge, sier Arnt Jostein Førde. Han er nå i gang med nettstudier i kinesisk på deltid ved UiB.

kin623_bilde_1_oppstartssamling_18082017.jpg

Oppstartssamling nettstudier i kinesisk ved UiB
Arnt Jostein Førde og ti andre studenter er i gang med nettstudier i kinesisk ved UiB.
Foto:
Marianne Lundanes

- Nettstudier er fleksibelt og passer godt ved siden av full jobb, sier Arnt Jostein, som har valgt kinesiskstudiene mest ut fra personlig interesse for språket og kulturen. 

Ti studenter starter denne høsten på innføringskurset i kinesisk ved UiB, og har ulike mål med språkstudiene sine. 

Thomas Sætre Jakobsen er forsker ved NTNU, og har behov å kunne kinesisk i forbindelse med forskningsprosjektene sine.

- Jeg har forsket og oppholdt meg en del i Kina, og nå har jeg lyst til å lære meg språket skikkelig.

Bakgrunn fra Kina

Tsair Trang har foreldre fra Kina, og kan forstå og snakke den kinesisk dialekten som familien i Kina snakker.

- Men jeg forstår ikke moderne mandarin, og jeg har lyst til å lære meg det og samtidig utforske en del av min egen bakgrunn og historie, sier Tsair.

Nettkinesisk ved UiB

Institutt for fremmedspråk ved UiB tilbyr innføringskurs i moderne mandarin som nettstudium hvert høstsemester, med mulighet for å ta påbygningskurs til våren. Begge kursene starter med en todagers studiesamling ved UiB, som man kan velge om man vil delta på. Undervisningen er ellers 100 % nettbasert, og foregår på engelsk.

Universitetslektor Li Long er faglig ansvarlig for undervisningen på nettstudiet.