Hjem

Etter- og videreutdanning

Nettstudier

Stor interesse for nettarabisk

– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.

ara621_oppstartssamling_2.jpg

Oppstartssamling nettstudier i arabisk ved UiB
Tobias Franke og Ingvild Sørli Einarsen har begge tatt turen til Bergen og UiB for å få med seg oppstartssamlingen på nettstudiet i arabisk. Her får de starthjelp av lærer Esmira Nahhri.
Foto:
Marianne Lundanes

– Nettstudier passer veldig godt for meg som er i full jobb, og dessuten bor langt fra universitetet.

Tobias Franke har ikke erfaring med nettstudier fra før og er spent på hvordan det vil bli å studere på denne måten.

– Utfordringen blir nok at det vil kreve en del selvdisiplin når jeg skal organisere studiene selv i stedet for å bare møte opp til undervisning, smiler Tobias. 

Også Agnieszka Ryfka setter pris på fleksibiliteten som nettstudier gir.

– Nå får jeg tilgang til undervisningsmateriell når som helst og kan studere på ettermiddag og kveld, når jeg er ferdig på jobb. Utfordringen blir nok å ikke ha den personlige kontakten med medstudenter og få hjelp av læreren "face to face".

- Vil snakke med arabisktalende venner

Agnieszka har tidligere tatt tolkeutdanning via nett, og arbeider i dag som tolk og oversetter i polsk ved siden av studier i Norsk som andrespråk. Nå har hun også tatt fatt på innføringskurs i arabisk.

– Jeg vil gjerne lære meg et helt nytt språk, som er annerledes enn andre språk jeg kan.

Agnieszka sier hun håper arabiskkunnskaper også vil komme til nytte i kontakt med nye innflyttere til Norge.

– Jeg håper å kunne kommunisere med nye venner på deres eget morsmål.

- Økende behov for arabiskkunnskaper

Arabisk er morsmålet til 300 millioner mennesker i over 20 forskjellige land. En stor del av verdens flyktninger kommer fra arabisktalende land, og mange av disse ender opp i Norge.

– Dette krever at flere av oss har kunnskaper i arabisk språk og om arabisk kultur i møte med flyktningene, sier førsteamanuensis Esmira Nahhri, som er faglig ansvarlig for det nye nettstudiet i arabisk. 

28 studenter er nå i gang med innføringskurset i arabisk, og instituttleder Åse Johnsen er fornøyd med den store interessen.

– Vi har tatt opp like mange nettstudenter som nye campusstudenter på bachelorprogrammet i arabisk.

– Nettundervisning er veldig fleksibelt og tilpasset folk som er i jobb, og med nettarabisk håper vi å nå folk over hele landet som har bruk for arabiskkunnskaper i sitt arbeid, sier Åse Johnsen. 

Skal gi grunnleggende arabiskkunnskaper

– Innføringskurset gir en kort introduksjon til arabisk kultur og samfunn og tar for seg det arabiske alfabetet og grunnleggende grammatikk slik at du blir i stand til å lytte og føre enkle hverdagslige samtaler om bosted, yrke, familie og venner, forteller faglærer Esmira.

Tobias Franke håper han vil få et godt grunnlag i løpet av innføringskurset. 

– Jeg forventer ikke å kunne arabisk etter dette første semesteret, men nok til at jeg kan studere videre, smiler den ferske arabiskstudenten.  

Les mer om nettarabisk ved UiB