Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning i kommunikasjon

Hermod: Kommunikasjon i forskning, kultur og forvaltning

Hvordan jobbe strategisk med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning? Lær mer om digital strategi og analyse, egne medier og sosiale medier, identitet og profilbygging, innsalg og valg av retoriske virkemidler. Deltidsstudium med samlinger ved UiB, nytt opptak i januar 2019.

Nytt videreutdanningskurs: Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning
Videreutdanningskurset Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning har som mål å samle kommunikasjonsarbeidere på tvers av fagfelt for felles erfaringsutveksling

Videreutdanningskurset Hermod: Kommunikasjon innen forskning, kultur og forvaltning er et praktisk og teoretisk kurs som skal gi oppdatert kunnskap om relevant teori, digital analyse og strategiske valg innenfor kommunikasjonsfaget.

Kursinnhold

Studiet retter seg mot deg som jobber med kommunikasjon innenfor forskning, kultur og forvaltning og vil ta for seg tema som:

  • Hvordan jobbe strategisk mot medier og målgrupper?
  • Identitet og profilbygging
  • Retorisk repertoar og valg av virkemidler
  • Hvordan få gjennomslag på søknader og prosjekter?
  • Pitching

Hermod: Kommunikasjon innen forskning, kultur og forvaltning er utarbeidet av fagmiljøet rundt det tverrfaglige emnet Praktisk informasjonsarbeid, som i over ti år har sendt studenter ut i praksis hos samarbeidspartnere som Festspillene i Bergen, Skyss, TV2 og Haukeland Universitetssykehus, blant andre. 

Erfaringsdeling og praktiske eksempler

Førsteamanuensis Michael Hertzberg sier erfaringene fra dette emnet er bakgrunnen for ønsket om å utvikle et lignende studietilbud, som samler deltakere med praktisk yrkeserfaring fra ulike sektorer. Kurset gikk første gang våren 2018, med deltakere fra blant annet kunst- og teaterinstitusjoner og universitets- og høyskolesektoren. 

– Deltakerne selv tar med seg case og utfordringer fra egen virksomhet, og diskuterer dem i grupper underveis i kurset. Utvalgte tema får da spesiell oppmerksomhet, og tas opp til diskusjon, sier Hertzberg.

Idun Ofstad Vik fra BIT Teatergarasjen var en av kursdeltakerne våren 2018.

– Jeg synes jeg fikk mange gode verktøy, ikke minst med tanke på hvordan vi kan jobbe mer helhetlig og strategisk med kommunikasjon, sier Idun.

– Et stort pluss var dessuten at undervisningen hele veien var relatert til praktiske utfordringer.

Organisering

Kurset er organisert som to studiesamlinger à to dager ved UiB. Deltakerne skal skrive en prosjektoppgave i løpet av kurset og jobbe sammen i grupper for å kommentere og utvikle hverandres prosjekter, med veiledning underveis. 

Det blir nytt opptak til kurset våren 2019, søknadsfristen er 10. januar.

Les mer om kurset og søk plass