Hjem

Etter- og videreutdanning

Videreutdanning

Starter nytt deltidsstudium i flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan økt kulturforståelse gi styrket yrkeskompetanse? Hvilke misforståelser kan oppstå i møtet mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn? Det er noen av spørsmålene som står sentralt i det nye deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon.

iselin_stronen_ved_st_paul.jpg

Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
Førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen håper det nye videreutdanningskurset skal bidra til å styrke kulturforståelsen hos ulike yrkesgrupper.
Foto:
Marianne Lundanes

Det nye videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon tar sikte på å styrke kursdeltakernes kunnskap og kompetanse i flerkulturell samhandling. Vi tok en prat med førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen, som har vært ansvarlig for utviklingen av kurset, for å høre mer om hva slags kommunikasjonsutfordringer som kan oppstå på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunner. 

– Her er det noe jeg ikke forstår...

– Kommunikasjonsutfordringer, uansett i hvilken type relasjoner det gjelder her i livet, handler jo ofte om at en ikke forstår andres utgangspunkt for å tenke, resonnere, handle og kommunisere som de gjør.

– For eksempel, hvordan vi tenker om for eksempel helse og sykdom, om familie og slektskap, eller om helt dagligdagse praksiser og måter å organisere våre liv på, er ofte kulturelt og sosialt betinget. Hvordan vi opplever møtet med «storsamfunnet» og den norske staten avhenger også av vårt sosiale og kulturelle ståsted. For å forstå dette, trenger vi både konkret kunnskap og refleksjon rundt den kunnskapen, sier Iselin.

– Vi antropologer kan fungere som "oversettere" og ideelt sett brobyggere. Vi er skolert til å sette oss inn i hvordan verden ser ut og oppleves fra andre menneskers og samfunnsgruppers ståsted.

– Hvem er dette kurset særlig aktuelt for? 

– Jeg tenker dette er veldig aktuelt for yrkesutøvere som møter flyktninger, innvandrere og andre med flerkulturell bakgrunn i sitt daglige arbeid, og ofte tenker at "her er det noe jeg ikke forstår" eller "her gikk kommunikasjonen i stå". 

– Det kan være ansatte i barnehage eller skole, helsetjenesten, NAV, i mottaksapparatet, barnevernet eller i politiet, for å nevne noen eksempler.

Erfaringsutveksling i sentrum

Iselin Strønen sier et av målene med kurset er å skape en møteplass hvor deltakerne kan diskutere og reflektere over ulike problemstillinger, og lære av hverandre.

– Vi kommer til å legge opp til praksisnær undervisning som favner bredt og er relevant på tvers av ulike yrkesgrupper. Som eksempelvis helsesøster, lærer, NAV-konsulent eller barnevernsarbeider møter vi flyktninger, innvandrere og andre mennesker med flerkulturell bakgrunn i ulike kontekster, og gjennom å dele erfaringer kan kursdeltakerne får en mer helhetlig innsikt i ulike problemstillinger, sier Iselin. 

Norge som innvandringsland

Antropologen påpeker at kunnskap om kulturforskjeller også handler om å se på oss selv og vårt eget sosiale og kulturelle ståsted som utgangspunkt for å tenke, resonnere og handle som vi gjør. 

–  Derfor handler kurset også om det norske samfunnet, om forskning på innvandrere i Norge, og om hvordan mennesker med fremmedkulturell bakgrunn opplever Norge som samfunn. Det kan være spennende, men også utfordrende, å utforske vår egen selvforståelse. Samtidig er det også et viktig redskap for å få et mer bevisst forhold til hvordan vi møter mennesker med andre sosiale og kulturelle bakgrunner. 

– Dette vil gi kursdeltakerne mulighet til å utøve sine yrkesoppgaver på en mer kompetent og tilfredsstillende måte, både for dem selv og de borgerne de møter, avslutter Iselin Strønen. 

 

Les mer om deltidsstudiet Flerkulturell forståelse og kommunikasjon og søk plass. Søknadsfrist: 3. desember