Hjem

Etter- og videreutdanning

Støtte til etter- og videreutdanning

Søk om mobilpakke for video og podcast

Vil du utvikle digitale læringsressurser for nye eller eksisterende videreutdanningskurs? Søk om Mobilpakken fra UiB Videre, som inneholder det du trenger for å spille inn enkle forelesningsvideoer eller lydfiler.

illustrasjonsbilde_sok_mobilpakken.jpg

Søk mobilpakken fra UiB Videre
Mobilpakken inneholder blant annet en mobiltelefon med godt kamera, bordstativ for filming og ekstra mikrofon.

Video og podcast er en god måte å formidle fagstoff på i nettbaserte eller nettstøttede EVU-kurs. Når studentene ikke befinner seg fysisk på campus, kan video eller lydfiler være en fin måte å skape en relasjon mellom underviser og studenter.

Hva inneholder Mobilpakken? 

Med tilgang til en moderne mobiltelefon med ekstrautstyr er det i dag enkelt å lage digitale læringsressurser av høy kvalitet. Mobilpakken inneholder blant annet en mobiltelefon med godt kamera, bordstativ for filming og ekstra mikrofon. Mobilpakken er lett å bære med seg og enkel å bruke. Med dette utstyret kan man spille inn både enkle forelesningsvideoer og mer avanserte reportasjer, i tillegg til å ta opp lydfiler med tilnærmet studiokvalitet.

Hvem kan søke?

Alle UiBs fagmiljø/fagpersoner kan søke. Søknaden må være knyttet til etter- og videreutdanning, og skal gå med instituttledelsens godkjennelse. Mottakere av mobilpakken forplikter seg til å gjennomføre UiB Videre sitt grunnkurs i læring og undervisning på nett via MittUiB, og i tillegg delta på et seminar om kursdesign.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal være kortfattet og enkel. Søknaden skal inneholde:

  • Instituttnavn og kontaktperson/epostadresse 
  • Kort beskrivelse av hvordan man ser for seg å bruke mobilpakken for å utvikle digitale læringsressurser

Prioriteringer av søknader

Dersom det kommer inn flere søknader enn det er midler til, vil vi i prioriteringen av søknader legge vekt på følgende

  • At søknaden synliggjør/konkretiserer hvordan mobilpakken kan bidra til utvikling av nye eller videreutvikling av eksisterende EVU-tilbud
  • Potensiale for gjenbruk i ordinær undervisning eller i formidling
  • UiBs strategiske satsingsområder og klyngesatsinger

Vurdering og tildeling vil bli gjort administrativt av UiB Videre.

Søknadsfrist: 12. desember 2017.

Ta gjerne kontakt med Daniel Nygård ved UiB Videre for å diskutere mulighetene:

daniel.nygard@uib.no
Mob.tlf: 98898893

Søknader skal sendes pr epost til: videre@uib.no