Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Tor Espen Kristensen er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 1.
Foto/ill.:
Thomas Njerve Olsen

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss. 

Søk restplass innen 21. juni 

Vi har fortsatt ledige plasser på Matematikk 1, og dersom du har godkjent lærerutdanning kan du søke om opptak til restplass. Det er ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

SØK RESTPLASS MATEMATIKK 1SØKNADSFRIST: 21. JUNI


Innhold i studiet

Matematikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studiet skal også kunne brukes som grunnlag for videre kompetanseheving. 

Man tar vanligvis begge emnene, MAT601 om høsten og MAT602 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Målgruppe og nivå

Matematikk 1 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk på 8.-11. trinn, men vil også være relevant for lærere i videregående skole som har lite bakgrunn i matematikk.

Hvis du har tatt Matematikk 1 i allmenn-/grunnskolelærerutdanningen vil du ved å ta dette studiet i tillegg få dekket de siste 30 studiepoengene du trenger for å fylle kompetansekravet i matematikk  for ungdomstrinnet.*

Hvis du ønsker å undervise i matematikk programfag i videregående skole, men har lite matematikk fra før, kan dette tilbudet regnes som de første 30 studiepoengene av de 60 studiepoengene som kreves. For å dekke de siste 30 studiepoengene, kan du velge å supplere med Matematikk 2. 

Studiesamlinger høsten 2020

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager pr. semester, og en 4. samling som det er frivillig å delta på. I tillegg er det en frivillig digital forkunnskapssamling fredag 29. mai.

Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier: 

Parti 1 vil ha 3 obligatoriske samlinger onsdag-fredag i ukene 35, 39 og 44. Den siste samlingen er lagt til torsdag-lørdag i uke 48, denne er det frivillig om du vil delta på:

Uke 35: 26. - 28. august
Uke 39: 23. - 25. september
Uke 44: 28. - 30. oktober
Uke 48: 26. - 28. november 

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 16.00 (gjelder kun siste samling)

Parti 2 vil ha 3 obligatoriske samlinger torsdag -lørdag i de samme ukene. Den siste samlingen i uke 48 er frivillig om du vil delta på: 

Uke 35: 27. - 29. august
Uke 39: 24. - 26. september
Uke 44: 29. - 31. oktober
Uke 48: 26. - 28. november

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 16.00
Lørdager 09.15 - 16.00

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 1 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2020-2021 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT601 (høstsemesteret): 10. desember 2020

MAT602 (vårsemesteret): 27. mai 2021

 

* Dette studietilbudet hadde tidligere navnet Matematikk 2. Disse 30 sp kan fungere som de 30 siste for en lærer som har Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen og jobber i ungdomsskolen. Dette var årsaken til at tilbudet tidligere var merket som Matematikk 2. Samtidig kan det fungere som de 30 første for en lærer som har lite matematikk fra før, men som vil kvalifisere seg for trinn 8-13. Dermed vil det også være passende å kalle det Matematikk 1. Siden vi ikke kan merke tilbudet både med 1 og 2, er det nå ført opp som Matematikk 1.