Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 1 for lærere 8.-13. trinn

Matematikk 1 retter seg mot lærere som underviser på matematikk på ungdomstrinnet eller i den videregående skolen. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 1. mars 2020.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Tor Espen Kristensen er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 1.
Foto/ill.:
Thomas Njerve Olsen

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Målgruppe og nivå

Matematikk 1 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk på 8.-11. trinn, men vil også være relevant for lærere i videregående skole som har lite bakgrunn i matematikk.

Hvis du har tatt Matematikk 1 i allmenn-/grunnskolelærerutdanningen vil du ved å ta dette studiet i tillegg få dekket de siste 30 studiepoengene du trenger for å fylle kompetansekravet i matematikk  for ungdomstrinnet.*

Hvis du ønsker å undervise i matematikk programfag i videregående skole, men har lite matematikk fra før, kan dette tilbudet regnes som de første 30 studiepoengene av de 60 studiepoengene som kreves. For å dekke de siste 30 studiepoengene, kan du velge å supplere med Matematikk 2. 

* Dette studietilbudet hadde tidligere navnet Matematikk 2. Disse 30 sp kan fungere som de 30 siste for en lærer som har Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen og jobber i ungdomsskolen. Dette var årsaken til at tilbudet tidligere var merket som Matematikk 2. Samtidig kan det fungere som de 30 første for en lærer som har lite matematikk fra før, men som vil kvalifisere seg for trinn 8-13. Dermed vil det også være passende å kalle det Matematikk 1. Siden vi ikke kan merke tilbudet både med 1 og 2, er det nå ført opp som Matematikk 1.

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Ledige plasser og søknadsfrist blir da kunngjort på våre nettsider og søknad om opptak til restplasser skal sendes direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai hvert år. 

Innhold i studiet

Matematikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studiet skal også kunne brukes som grunnlag for videre kompetanseheving. 

Man tar vanligvis begge emnene, MAT601 om høsten og MAT602 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning

Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger à 3 dager pr. semester. De tre første samlingene er obligatoriske, den siste er frivillig. De tre første samlingene i semesteret legges vanligvis onsdag-fredag, den siste torsdag-lørdag. Dersom det blir mange deltagere deles gruppen i to partier. Da vil parti 2 ha samlinger torsdag, fredag og lørdag i de samme ukene.

I tillegg er det en frivillig forkunnskapssamling (en dag) i juni. 

 

Møt lærere og tidligere deltakere på UiBs videreutdanninger i matematikk