Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Frode Stava er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 2.
Foto/ill.:
Krister Trandal

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet. Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet.

Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss. 

Søk restplass innen 21. juni 

Vi har fortsatt ledige plasser på Matematikk 2. Dersom du har godkjent lærerutdanning og tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk (se under) kan du søke om opptak til restplass. Det er ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

SØK RESTPLASS MATEMATIKK 2SØKNADSFRIST: 21. JUNI


Innhold i studiet

Matematikk 2 gir en gjennomgang av viktige trekk i matematikkens historie fra oldtiden og frem til slutten av det nittende århundret. Det legges vekt på emner som står sentralt i skolematematikken fra algebra, analyse, geometri og statistikk. Det vil også bli gitt en grunnleggende innføring i diskret matematikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk.

Matematikk 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

Du tar vanligvis begge emnene, MAT611 om høsten og MAT612 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Målgruppe og nivå

Matematikk 2 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole, men kan også være aktuelt for lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og som ønsker seg større faglig fordypning.

For lærere som ønsker å undervise programfag i videregående skole og allerede har 30 studiepoeng i matematikk, kan Matematikk 2 regnes som de siste 30 av de totalt 60 studiepoengene som kreves i hht. kompetansekravene. 

For å få opptak må du ha minimum 20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra. Alternativt at du tidligere har tatt Matematikk 1 (8-13)

Organisering og undervisning

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager pr. semester, og en 4. samling á 2 dager som det er frivillig å delta på. Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier. 

Studiesamlinger høsten 2020

Parti 1 vil ha 3 obligatoriske samlinger onsdag-fredag i ukene 35, 39 og 44. Den siste samlingen er lagt til torsdag-lørdag i uke 48 er frivillig, denne er det frivillig om du vil delta på: 

Uke 35: 26. - 28. august
Uke 39: 23. - 25. september
Uke 44: 28. - 30. oktober
Uke 48: 26. - 28. november 

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 16.00 (gjelder kun siste samling)

Parti 2 vil ha 3 obligatoriske samlinger torsdag -lørdag i de samme ukene. Den siste samlingen i uke 48 er frivillig om du vil delta på: 

Uke 35: 27. - 29. august
Uke 39: 24. - 26. september
Uke 44: 29. - 31. oktober
Uke 48: 26. - 28. november

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 16.00
Lørdager 09.15 - 16.00

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 2 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2020-2021 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT611 (høstsemesteret): 11. desember 2020

MAT612 (vårsemesteret): 28. mai 2021