Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Frode Stava er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 2.
Foto/ill.:
Krister Trandal

Hovedinnhold

Matematikk 2, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid som gir 30 studiepoeng og går på deltid over ett år. 

Studiet inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Har du godkjent lærerutdanning kan du også søke på eventuelt ledige restplasser via lokalt suppleringsopptak direkte til UiB, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

Søknadsfrister for hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut. 

Målgruppe, nivå og opptakskrav

Matematikk 2, 8. - 13. trinn retter seg primært mot deg som underviser i matematikk i videregående skole, men kan også være aktuelt for deg som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og ønsker større faglig fordypning.

For lærere som ønsker å undervise programfag i videregående skole og allerede har 30 studiepoeng i matematikk, kan Matematikk 2 regnes som de siste 30 av de totalt 60 studiepoengene som kreves i hht. kompetansekravene. 

For å få opptak må du ha minimum 20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra. Alternativt at du tidligere har tatt Matematikk 1 (8-13)

Innhold i studiet

Matematikk 2 gir en gjennomgang av viktige trekk i matematikkens historie fra oldtiden og frem til slutten av det nittende århundret. Det legges vekt på emner som står sentralt i skolematematikken fra algebra, analyse, geometri og statistikk. Det vil også bli gitt en grunnleggende innføring i diskret matematikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk.

Matematikk 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

Du tar vanligvis begge emnene, MAT611 om høsten og MAT612 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning 2021 - 2022

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager per semester. I tillegg arrangerer vi en 4. samling som det er frivillig om du vil delta på. 

Studiesamlinger høsten 2021

Uke 34: 25. - 27. august
Uke 39: 29. september - 1. oktober
Uke 44: 3. - 5. november

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00 

Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier. Parti 1 vil da ha samlinger onsdag-fredag i de oppgitte ukene, som oppgitt ovenfor, mens Parti 2 vil ha samlinger torsdag-lørdag i de samme ukene: 

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00 

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 47 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 25. november 10.15 - 16.00
Fredag 26. november 09.15 - 15.00
Lørdag 27. november 09.15 - 15.00

Studiesamlinger våren 2022

Uke 2: 13. - 15. januar
Uke 7: 17. - 19. februar
Uke 13: 6. - 8. april

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00

Dersom det blir to partier, vil Parti 2 ha samlinger torsdag - lørdag i ukene 2, 7 og 14. 

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 19 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 11. mai 10.15 - 16.00
Fredag 12. mai 09.15 - 15.00
Lørdag 13. mai 09.15 - 15.00

 

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 2 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2020-2021 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT611 (høstsemesteret): 10. desember 2021

MAT612 (vårsemesteret): 3. juni 2022