Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Frode Stava er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 2.
Foto/ill.:
Krister Trandal

Hovedinnhold

Matematikk 2, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid som gir 30 studiepoeng og går på deltid over ett år. 

inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Du kan fremdeles søke på ledige plasser direkte til UiB, lenke til søknadsportalen finner du i faktaboksen til høyre. For å få opptak til Matematikk 2 i lokalt suppleringsopptak krever vi at du kan dokumentere at du har godkjent lærerutdanning og minimum 20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra. Det er imidlertid ikke et krav at du er ansatt i skolen for øyeblikket. Les mer om nivå og opptakskrav under. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Målgruppe, nivå og opptakskrav

Matematikk 2, 8. - 13. trinn retter seg primært mot deg som underviser i matematikk i videregående skole, men kan også være aktuelt for deg som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og ønsker større faglig fordypning.

For lærere som ønsker å undervise programfag i videregående skole og allerede har 30 studiepoeng i matematikk, kan Matematikk 2 regnes som de siste 30 av de totalt 60 studiepoengene som kreves i hht. kompetansekravene. 

For å få opptak må du ha minimum 20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra. Alternativt at du tidligere har tatt Matematikk 1 (8-13)

Innhold i studiet

Matematikk 2 gir en gjennomgang av viktige trekk i matematikkens historie fra oldtiden og frem til slutten av det nittende århundret. Det legges vekt på emner som står sentralt i skolematematikken fra algebra, analyse, geometri og statistikk. Det vil også bli gitt en grunnleggende innføring i diskret matematikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk.

Matematikk 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

Du tar vanligvis begge emnene, MAT611 om høsten og MAT612 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning 

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager per semester. I tillegg arrangerer vi en 4. samling som det er frivillig om du vil delta på. 

Studiesamlinger høsten 2022

Parti 1: 

Uke 34: 24. - 26. august
Uke 39: 28. - 30. september
Uke 44: 2. - 4. november

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00 

Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier. Parti 1 vil da ha samlinger onsdag-fredag som oppgitt ovenfor, mens Parti 2 vil ha samlinger torsdag-lørdag i de samme ukene: 

Evt. parti 2:

Uke 34: 25. - 27. august
Uke 39: 29. september - 1. oktober
Uke 44: 3. - 5. november

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00 

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 48 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 1. desember 10.15 - 16.00
Fredag 2. desember 09.15 - 15.00
Lørdag 3. desember 09.15 - 15.00

Dersom fortsatte koronarestriksjoner gjør det nødvendig med heldigitale samlinger, vil vi slå sammen Parti 1 og evt. Parti 2 og undervisningen vil da foregå torsdag-lørdager i de oppsatte ukene (samme klokkeslett). 

Studiesamlinger våren 2023

Parti 1: 

Uke 2: 11. - 13. januar
Uke 7: 15. - 17. februar
Uke 13: 29. - 31. mars

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00

Evt. parti 2: 

Uke 2: 12. - 14. januar
Uke 7: 16. - 18. februar
Uke 13: 30. mars - 1. april

Torsdager 10.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 21 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 25. mai 10.15 - 16.00
Fredag 26. mai 09.15 - 15.00
Lørdag 27. mai 09.15 - 15.00

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 2 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2022-2023 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT611 (høstsemesteret): 8. desember 2022 kl 09.00 - 14.00

MAT612 (vårsemesteret): 1. juni 2023 kl 09.00 - 14.00