Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Matematikk 2 for lærere 8. - 13. trinn

Matematikk 2 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 1. mars 2020.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Frode Stava er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 2.
Foto/ill.:
Krister Trandal

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet.

Målgruppe og nivå

Matematikk 2 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole, men kan også være aktuelt for lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og som ønsker seg større faglig fordypning.

For lærere som ønsker å undervise programfag i videregående skole og allerede har 30 studiepoeng i matematikk, kan Matematikk 2 regnes som de siste 30 av de totalt 60 studiepoengene som kreves i hht. kompetansekravene. 

For å få opptak må du ha minimum 20 studiepoeng matematikk som dekker kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra. Alternativt at du tidligere har tatt Matematikk 1 (8-13)

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Ledige plasser og søknadsfrist blir da kunngjort på våre nettsider og søknad om opptak til restplasser skal sendes direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai hvert år. 

Innhold i studiet

Matematikk 2 gir en gjennomgang av viktige trekk i matematikkens historie fra oldtiden og frem til slutten av det nittende århundret. Det legges vekt på emner som står sentralt i skolematematikken fra algebra, analyse, geometri og statistikk. Det vil også bli gitt en grunnleggende innføring i diskret matematikk. Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk.

Matematikk 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: 

Du tar vanligvis begge emnene, MAT611 om høsten og MAT612 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning

Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger à 3 dager pr. semester. De tre første samlingene er obligatoriske, den siste er frivillig. De tre første samlingene i semesteret legges onsdag-fredag, den siste torsdag-lørdag. Dersom det blir mange deltagere deles gruppen i to partier. Da vil parti 2 ha samlinger torsdag, fredag og lørdag i de samme ukene.

 

Møt lærere og tidligere deltakere på UiBs videreutdanninger i matematikk