Hjem

Etter- og videreutdanning

Faglig-pedagogisk dag 2018

UiB åpnet dørene for lærerne

– Faglig-pedagogisk dag er alltid ett av høydepunktene i året, sier en fornøyd lærer. Sammen med flere hundre andre lærere brukte han planleggingsdagen til å få med seg en rekke åpne forelesninger ved UiB.

Gaia - avsluttende performance i Universitetsaulaen på FP-dag 2018
Performancekunstner og universitetslektor Lilibeth Cuenca Rasmussen med musikere og studenter fra Fakultet for kunst, musikk og design sto for den avsluttende performancen i Universitetsaulaen på FP-dag 2018.
Foto:
Marianne Lundanes

Faglig-pedagogisk dag arrangeres første fredagen i februar hvert år, og er UiBs største etterutdanningsarena for lærere og andre ansatte i skolen. Denne dagen inviteres lærere fra Hordaland og Vestlandet for øvrig til å delta på åpne forelesninger og seminarer, hvor forskere fra alle fakulteter bidrar med innblikk i aktuelle forskningsprosjekter.

Kunnskapskilder ved UiB

Universitetsbiblioteket bidro med flere innlegg på årets program, og viste blant annet frem hvordan bibliotekets samlinger kan benyttes av både studenter, forskere, lærere og publikum generelt, samt hvordan vi skal utøve kildekritikk og finne frem til de gode kildene. 

Sjøfartsmuseet har gjennom mange år vært bidratt med historieforelesninger, som også i år trakk godt med folk. Nytt av året var dessuten en rekke med fire gjestebidrag fra Raftostiftelsen, som foregikk på Raftohuset og som ble svært godt mottatt blant samfunnsfaglærere og andre med interesse for demokrati-spørsmål. 

Performance i Universitetsaulaen

Siden 2017 har UiBs nyeste fakultet for Kunst, musikk og design hatt et eget program i Universitetsaulaen. I år hadde universitetslektor og performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen fått med seg musikere samt studenter fra Institutt for kunst på en avsluttende performance-forestilling, kalt Gaia, som tematiserte hvordan vi mennesker utnytter og belaster Moder Jord. 

Du kan se hele programmet fra årets Faglig-pedagogisk dag her, og laste ned presentasjoner.