Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for helsesektoren

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium som retter seg mot ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som trenger kompetanse i å bygge opp, implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Deltidsstudium i Helseinformatikk
Helseinformatikk er utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen med vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten.
Foto/ill.:
Ingrid Losnegaard, UiB

Helseinformatikk er et viktig satsingsområde innen helsesektoren, og det er stort behov for at også klinisk personell har innsikt i- og kunnskaper om IKT for å sikre effektive systemer som ivaretar nåværende- og fremtidige behov for effektiv pasientbehandling.  

Videreutdanningskurset Helseinformatikk er utviklet av Universitetet i Bergen i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Kurset skal gi ferdigheter og kompetanse som gjør degi stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester. 

Kursinnhold

Målet med kurset er å gi klinikere og andre som jobber med e-helse økt teknologiforståelse og en grunnleggende kompetanse om helseinformatikk, for å være bedre rustet til å delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Gjennom kurset vil du få kjennskap til begreper som gjør deg i stand til å kommunisere på tvers av IKT og kliniske fagområder, og bidra inn i det strategiske IKT-arbeidet i klinikken. 

Kurset tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Les mer om kurset 

Målgruppe

Studiet retter seg mot klinikere eller personell som arbeider innenfor e-helse og helseinformatikk, og som deltar- eller skal delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Vi legger opp til gjensidig refleksjon og læring underveis i kurset, med utgangspunkt i kursdeltakernes varierte erfaring fra ulike deler av helsetjenesten. 

Kurset er på masternivå, og du må ha helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis etter endt grunnutdanning.

Undervisningssamlinger ved UiB - med forbehold

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, normalt med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt. 

Vi planlegger for at det skal bli mulig med fysiske samlinger på UiBs campus fra høsten av, men tar forbehold om at i hvert fall de første samlingene kan bli gjennomført digitalt dersom koronasituasjonen fortsatt tilsier det. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte Institutt for global helse og samfunnsmedisin, se kontaktinformasjon i menyen til høyre.