Hjem
Etter- og videreutdanning
For helsesektoren

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet kommer desverre ikke til å starte opp i 2022.

Helseinformatikk - deltidsstudium ved UiB
Helseinformatikk er utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen med vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Helseinformatikk er et viktig satsingsområde innen helsesektoren, og det er stort behov for at også klinisk personell har innsikt i- og kunnskaper om IKT for å sikre effektive systemer som ivaretar nåværende- og fremtidige behov for effektiv pasientbehandling.  

Videreutdanningsstudiet i Helseinformatikk og digitalisering er utviklet av Universitetet i Bergen i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Studiet skal gi ferdigheter og kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester. 

Studiet kommer desverre ikke i gang studieåret 2022-2023. Ta kontakt med Institutt for global helse og samfunnsmedisin for mer informasjon. 

Innhold i studiet

Målet med studiet er å gi klinikere og andre som jobber med e-helse økt teknologiforståelse og en grunnleggende kompetanse om helseinformatikk, for å være bedre rustet til å delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Gjennom studiet vil du få kjennskap til begreper som gjør deg i stand til å kommunisere på tvers av IKT og kliniske fagområder, og bidra inn i det strategiske IKT-arbeidet i klinikken. 

Studiet tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Les hele emnebeskrivelsen 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot klinikere eller personell som arbeider innenfor e-helse og helseinformatikk, og som deltar- eller skal delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Vi legger opp til gjensidig refleksjon og læring underveis i studiet, med utgangspunkt i deltakernes varierte erfaring fra ulike deler av helsetjenesten. 

Studiet er på masternivå, og du må ha helsefaglig utdanning eller annen utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis etter endt grunnutdanning. Du laster opp vitnemål som viser tidligere utdanning, samt CV/attest fra arbeidsgiver som viser yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din.

Organisering og undervisning 

Helseinformatikk og digitalisering er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar med totalt fire studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.