Hjem

Etter- og videreutdanning

Ny videreutdanning ved UiB

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs på deltid for klinikere og andre som jobber med e-helse. Kurset skal gi økt innsikt i oppbygging- og organisering av helse-IKT og gi kompetanse til å delta i IKT-utviklingsprosjekter i ulike deler av helsesektoren.

Nytt videreutdanningskurs i Helseinformatikk starter ved UiB til høsten
Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs ved UiB, som skal gi ferdigheter og kompetanse til å kunne delta i IKT-prosjekter i helsesektoren. Professor Aslak Aslaksen (t.v.) er faglig ansvarlig, mens John Tore Valand fra seksjon e-helse i Helse Bergen bidrar inn i undervisningen. Randi Oen er administrativ kontaktperson.
Foto:
Marianne Lundanes

Helseinformatikk er et viktig satsingsområde innen helsesektoren, og det er stort behov for at også klinisk personell har innsikt i- og kunnskaper om IKT for å sikre effektive systemer som ivaretar nåværende- og fremtidige behov for effektiv pasientbehandling.  

Det nye videreutdanningskurset Helseinformatikk er utviklet av Universitetet i Bergen i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Kurset skal gi en grunnleggende innføring i IKT-styringsprinsipper, grunnleggende oppbygging- og organisering av helse-IKT samt forståelse for funksjonalitetskrav knyttet til IKT og ulike aspekter knyttet til IKT-sikkerhet. 

Kursinnhold

Målet med kurset er å gi klinikere og andre som jobber med e-helse økt teknologiforståelse og en grunnleggende kompetanse om helseinformatikk, for å være bedre rustet til å delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Gjennom kurset vil du få kjennskap til begreper som gjør deg i stand til å kommunisere på tvers av IKT og kliniske fagområder, og bidra inn i det strategiske IKT-arbeidet i klinikken. 

Kurset tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Sammenhenger og organisering innenfor helseinformatikkområdet
  • Relevansen av riktig planlegging av IT-løsninger
  • Hvordan IT-løsninger kan benyttes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Les mer om kurset 

Målgruppe

Studiet retter seg mot klinikere eller personell som arbeider innenfor e-helse og helseinformatikk, og som deltar- eller skal delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Vi legger opp til gjensidig refleksjon og læring underveis i kurset, med utgangspunkt i kursdeltakernes varierte erfaring fra ulike deler av helsetjenesten. 

Kurset er på masternivå, og du må ha helsefaglig utdanning eller utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis etter endt grunnutdanning.

Undervisningssamlinger 2018-2019

Helseinformatikk er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar, med studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt. John-Tore Valand og Anne Kristin Paulsen fra seksjon e-helse, Helse Bergen bidrar til undervisningen i løpet av kurset, begge med solid fagbakgrunn innen helseinformatikk i tillegg til klinisk bakgrunn som sykepleier. 

1. samling uke 37: 10. - 13. september 2018
2. samling uke 42: 15. - 18. oktober 2018
3. samling uke 48: 26. - 29. november 2018
4. samling uke 5: 28. - 31. januar 2019

Alle samlingene vil bli lagt til UiBs undervisningslokaler i Media City Bergen, Lars Hilles gt. 30, Bergen.