Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkkurs

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet. Kurset for 2020 er avlyst, som følge av koronasituasjonen.

Utsikt over Caen
Det fransk-norske studiesenteret i Caen arrangerer intensivt språkkurs i fransk for deg som planlegger å ta hele eller deler av studiene dine ved et fransk universitetet.
Foto/ill.:
Colourbox

Viktig melding - avlyst sommeren 2020

På grunn av koronasituasjonen hvor det til nå har vært restriksjoner på reiser og opphold utenlands, er sommerkurset i fransk avlyst for 2020. Nytt kurs vil etter planen gå i august 2021. 

Om sommerkurset i fransk

FRAN600 er et studieforberende sommerkurs i fransk, rettet mot deg som skal studere i Frankrike og derfor trenger økte forkunnskaper i muntlig og skriftlig fransk. Kurset arrangeres ved det fransk-norske studiesenteret i Caen med intensiv undervisning over 4 uker.

I løpet av kurset skal du få bedre kunnskaper om- og forståelse av fransk kultur og samfunnsforhold, i tillegg til praktisk trening i muntlig og skriftlig fransk slik at du blir i stand til få bedre utbytte av forelesninger på fransk. 

Undervisningen består av forelesninger, gruppetimer og veiledning, til sammen 20-25 timer per uke. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave mot slutten av studieoppholdet. 

Nivå og anbefalte forkunnskaper

Kurset er delt inn i to nivåer. Du må fylle ut egenerklæring om franskkunnskaper som du laster opp som vedlegg til selve søknaden. Alle som får plass på kurset tar dessuten en plasseringstest første kursdagen, som vil hjelpe deg til å finne ut hvilket nivå som er det rette for deg. 

Nivå 1 passer for deg som har: 

  • To år med fransk nivå 1 eller C-språk, eller ett år med fransk B-språk fra videregående skole
  • Fransk som tilvalgsspråk (tre år) fra grunnskolen
  • Eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper 


Nivå 2 passer for deg som har:

  • Tre år med fransk C-språk eller to år med fransk B-språk fra videregående skole
  • Eller dokumenterte tilsvarende forkunnskaper

Hvordan søker jeg?

Du søker normalt via fagsiden for kurset og får svar på søknaden din få dager etter at søknadsfristen er gått ut. Vi vil også kunne ta opp kursdeltakere etter at du har fått svar på eventuelle søknader gjennom Samordna opptak. 

Det er 35 studieplasser på dette kurset. Studenter ved universiteteter og høgskoler blir prioriterte ved opptak. Ved eventuelle ledige plasser vil ikke-studenter også kunne få tilbud om plass. 

Fyll ut egenerklæring om franskkunnskaper som du laster opp som vedlegg til selve søknaden. Ta kontakt med Ingvild Nilssen ved Institutt for fremmedspråk dersom du har spørsmål om egenerklæringen eller søknadsprosessen.