Hjem

Etter- og videreutdanning

Nyheter

Ta videreutdanning ved UiB til høsten?

Trenger du faglig påfyll og ny kompetanse? Det er fortsatt mulige å søke på enkelte videreutdanninger ved Universitetet i Bergen. Se oversikt over kurs og søknadsfrister her.

Søk videreutdanning ved UiB høsten 2018
Ved Universitetet i Bergen kan du ta videreutdanning på deltid ved siden av jobb. Velg mellom kortere kurs over ett semester eller bygg på til mastergrad. Se hele kurstilbudet her på våre sider.

Vi har videreutdanningstilbud innen en rekke ulike fagområder, fra kurs som går over ett semester til masterprogrammer som kan tas over flere år. Alle videreutdanninger ved UiB går på deltid med 50 % studieprogresjon og kan fint kombineres med jobb.

Søk videreutdanning til høsten

Vi har både nettstudier, samlingsbaserte studier og studier som kombinerer nettundervisning med fysiske samlinger. Nye kurs starter høsten 2018. Søknadsfrister finner du under hvert studietilbud. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med UiB Videre, så hjelper vi deg!