Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyheter

– Det handler om å skape oppmerksomhet

– Det har vært veldig nyttig å møte kommunikasjonsfolk fra helt andre bransjer og oppdage at vi har mange felles utfordringer, sier Inger Marie Lien, som har tatt videreutdanning i kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Nytt opptak i januar 2020.

Første studentkull avslutter videreutdanningskurs i kommunikasjon ved UiB våren 2018
De første studentene på videreutdanningskurs i kommunikasjon ved UiB våren 2018.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

– Det handler om å få oppmerksomhet og bygge merkevaren vår som noe mer enn en bank, sier Inger Marie, som til daglig jobber med omdømmebygging og samfunnsansvar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Sammen med ti andre kursdeltakere skal hun nå i gang med den avsluttende prosjektoppgaven på kurset Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning.

Kurset tar for seg temaer som digital strategi og analyse, hvordan utnytte egne medier og sosiale medier, identitet og profilbygging, innsalg og valg av retoriske virkemidler.

– Utfordrende å nå ut med kompliserte budskap

Bjørn Kvaal jobber til daglig med forskningskommunikasjon ved NTNU og sier det store mangfoldet av mulige kanaler og kommunikasjonsflater byr på både muligheter og utfordringer.

– Det krever at vi har klar strategi for hvilke kanaler som egner seg for ulike typer budskap og for ulike målgrupper, sier Bjørn, som har mange utfordrende diskusjoner med forskere om forskningsformidling og dilemmaer rundt dette.

Strategi og gode verktøy

– Jeg synes jeg har fått mange gode verktøy, ikke minst med tanke på hvordan vi kan jobbe mer helhetlig og strategisk med kommunikasjon, sier Idun Ofstad Vik fra BIT Teatergarasjen.

– Et stort pluss er dessuten at undervisningen hele veien har vært relatert til praktiske utfordringer.

Kursansvarlig Michael Hertzberg sier dette har vært en sentralt siktemål med kurset.  

– Vi har lagt opp til at deltakerne selv skal ta med seg case og utfordringer fra egen virksomhet, og diskutere dem i grupper underveis i kurset. Utvalgte tema får da spesiell oppmerksomhet, og tas opp til diskusjon.

Eksterne bidrag og gode gruppediskusjoner

– Vi har fått den miksen av bransjer og folk vi var ute etter, sier Michael Hertzberg.

– Det er en blanding av erfarne kommunikasjonsfolk med lang fartstid og noen mer ferske, men alle engasjerer seg i felles diskusjoner og bidrar til å utfordre hverandre og de eksterne foreleserne.

På kurset har også en rekke eksterne bidragsytere vært inne, blant annet Mari Kjos Hellum, som underviser i internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold, Astrid Olsson fra digitalbyrået Synlighet og Lene Bergmann fra Mannheimer.

Nytt kurs våren 2020, les mer og søk plass innen 15. januar 2020.