Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning for lærere

Hvordan ta opp kontroversielle tema i undervisningen?

– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.

UiB starter opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema
Svein Ivar Angell, Sissel Undheim og Marie von der Lippe ser frem til å starte opp det nye videreutdanningskurset i historie- og religionsdidaktikk.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

Målgruppen for det nye deltidsstudiet som starter ved UiB til høsten er lærere som underviser i historie, religion eller samfunnsfag på ungdomstrinnet eller i den videregående skolen.

– Vi ser felles utfordringer på tvers av flere skolefag, og derfor har vi som jobber med fagdidaktikk i disse fagene gått sammen om å utvikle et helt nytt kurs, i samarbeid med lærere i skolen, forteller Marie von der Lippe.

– Hvor skal diskusjonen ende?

– Mange lærere sier til oss at de mangler kompetanse til å lede diskusjoner om kontroversielle tema, for hvor skal diskusjonen ende, sier historieprofessor Svein Ivar Angell.

– Lærere kan for eksempel være redde for at diskusjonene bidrar til å forsterke konflikter, heller enn å bidra til større forståelse elevene imellom, utdyper førsteamanuensis i religionsvitenskap Sissel Undheim, som også har vært med på å utvikle kurset.

– Dette er jo også et spørsmål om hva som til enhver tid regnes normativt, sier Svein Ivar.

– Hva som er kontroversielt er jo forskjellig i ulike samfunn, og har ikke minst endret seg opp gjennom historien, men vi finner jo alltid motstridende syn på temaer som religion og religiøse praksiser, kjønnsidentitet, krig og konflikter, utdyper Marie, og legger til at lærerens kunnskap og faglige trygghet spiller en viktig rolle for hvilke tema som tas opp i klasserommet. 

Historie- og religionsdidaktikk er det overordnede fokuset i kurset, og skal gi kursdeltakerne både teoretiske perspektiver og praktiske eksempler, knyttet til både skolehverdagen og samfunnsutviklingen generelt.

Å planlegge for det uforutsette

De tre forskerne understreker at de ønsker å diskutere reelle eksempler og situasjoner med lærerne som deltar, og at praktisk utprøving i egen undervisning står helt sentralt i kurset.

– Målet er at kurset skal bidra til refleksjon rundt egen undervisningspraksis, og gjøre lærerne bedre rustet til å planlegge for undervisning som tar høyde for uforutsette diskusjoner som kan oppstå og samtidig unngå at noen blir krenket, sier Marie.

– Vi håper jo også at dette skal bidra til å styrke kontakten mellom skolene og lærerutdanningen ved UiB, avslutter Svein Ivar Angell. 

Oppstart til høsten

Det nye videreutdanningskurset starter opp høsten 2018, søknadsfristen er 31. august. Les mer om studiet og søk plass