Hjem

Etter- og videreutdanning

Internseminar 6. juni

Digital transformation inom högre utbildning - utmaningar på flera plan

Hvilke teknologiutfordringer står universitets- og høyskolesektoren overfor? Hvordan påvirkes undervisning og læring av den teknologiske utviklingen på områder som kunstig intelligens, big data og læringsanalyse? Velkommen til mini-seminar med Jan Svärdhagen onsdag 6. juni.

Jan Svärdhagen
Jan Svärdhagen, grunnlegger av Dalarna University's Next Generation Learning Center holder internseminar for alle interesserte, i forkant av EUCEN-konferansen 6.-8. juni

Jan Svärdhagen har arbeidet med nettbasert utdanning i mer enn 20 år, blant annet som grunnlegger av Dalarna University's Next Generation Learning Center. Han arbeider nå som uavhengig konsulent og er opptatt av kvalitet i digital utdanning. 

Svärdhagen er en av flere key note speakers på EUCEN-konferansen i Universitetsaulaen 6. - 8. juni, og vil i den forbindelse ha et mini-seminar for UiB-ansatte i forkant av konferansen, onsdag 6. juni kl. 10.00 - 12.00, i UiBs læringslab i Media City Bergen.

Digital transformation inom högre utbildning - utmaningar på flera plan

Seminaret vil fokusere på digitalisering som verktøy for pedagogisk forandring og innsikt, og etiske utfordringer i høyere utdanning. Svärdhagen vil ta for seg tema som:

  • Utviklingen av nettbasert undervisning og læring ved Høgskolan i Dalarna
  • Organisatoriske utfordringer, pedagogisk utvikling
  • Utfordringer for universitets- og høyskolesektoren
  • Hvor går utviklingen innenfor områder som kunstig intelligens (AI), Big Data, læringsanalyse

Alle interesserte ved UiB er hjertelig velkommen!

Påmelding innen 4. juni her