Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyheter

– Stort behov for IKT-kompetanse i helsesektoren

– Kunnskapen om IKT er i deler av helsesektoren for lav, og vi står i fare for å ikke skjønner hvor dårlig det står til, sier Nina Mevold, kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun hilser UiBs nye videreutdanningskurs i Helseinformatikk velkommen.

Kommunaldirektør Nina Mevold
Kommunaldirektør Nina Mevold i Bergen kommune er opptatt av å sikre IKT-kompetanse i alle deler av helsesektoren.
Foto/ill.:
Marianne Lundanes

Hovedinnhold

Til høsten starter Universitetet i Bergen opp et nytt deltidsstudium i Helseinformatikk, som skal gi deltakerne innsikt og forståelse for oppbygging og organisering av helse-IKT.

– Det er stort behov for grunnleggende IKT-forståelse i kommunehelsetjenesten, slik at vi får bedre innsikt i hvilke muligheter som ligger i teknologien og blir i stand til å bestille de løsningene vi trenger, sier Mevold.

Behov for kompetanseløft

Kommunaldirektøren var fakultetsdirektør ved det medisinske fakultet ved UiB, før hun gikk til Bergen kommune i 2013. I sin tid ved medisinsk fakultet var Mevold engasjert  i arbeidet erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, og bidrar fremdeles med forelesninger der.

Kommunaldirektøren som selv ble kåret til årets helseleder 2018 mener gode IKT-kunnskaper også er viktig og attraktiv kompetanse for ledere i helsesektoren.

– IKT-forståelse handler jo også om å se potensialet som ligger i gevinstrealisering.

Hun er opptatt av at samarbeid med forskningsmiljøene er viktig for å drive frem kunnskapsbasert innovasjon og teknologiutvikling i kommunehelsetjenesten.

– De helsefaglige profesjonsutdanningene må dessuten ta innover seg behovet for IKT-kunnskaper allerede i grunnutdanningene.

Digital samhandling

Bergen kommune er referansekommune for Direktoratet for e-helse, og Mevold selv sitter i det nasjonale e-ehelsestyret. Der diskuteres blant annet prosjektet Én innbygger – én journal, som skal lette informasjonsflyten mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

– Vi må finne gode digitale løsninger som tilfredsstiller behovene både hos førstelinjetjenesten ute i kommunene og på sykehusene, sier Mevold.

Kursstart høsten 2018

Det nye videreutdanningskurset i Helseinformatikk starter opp ved UiB høsten 2018, og består av studiesamlinger i Bergen over en periode på ca 6 mnd. Søknadsfristen gikk ut i juni.