Hjem

Etter- og videreutdanning

Etterutdanning for lærere

Faglig-pedagogisk dag 2019

Universitetet i Bergen ønsker alle lærere og øvrige ansatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 1. februar 2019. Se programmet og meld deg på her!

Inspirerte lærere på Faglig-pedagogisk dag 2017
Møt forskere og fagfolk fra hele UiB på Faglig-pedagogisk dag 1. februar 2019
Foto:
Eivind Senneset

Faglig-pedagogisk dag er UiBs største etterutdanningsarrangement for lærere og øvrige ansatte i skolen. Denne dagen byr våre forskere på innblikk i aktuelle forskningsprosjekter og spennende nye forskningsfunn gjennom en hel dag med åpne forelesninger, seminar og workshops. 

Program 2019

Vi byr på forelesninger og seminar om aktuelle forskningstema med forskere og fagfolk fra alle UiBs syv fakulteter. Universitetsbiblioteket vil orientere om aktuelle kilder og læringsressurser, og du vil få mulighet til å delta på omvisning og orientering i det nye Kunnskapslaboratoriet i Naturhistorisk museum som åpner igjen til høsten.

Fakultet for kunst, musikk og design presenterer et eget program i Universitetsaulaen, blant annet inviterer vi til bokbad med bokaktuelle fagfolk tilknyttet fakultetet og forfatter og UiB-alumn Olaug Nilssen.

I år som tidligere har vi bidrag fra Sjøfartsmuseet på programmet. Raftostiftelsen bidrar også med en egen programrekke på Raftohuset som ligger sentralt på UiBs campus. Forlag, læremiddelprodusenter og ulike UiB-aktører vil dessuten være til stede med utstillinger og presentasjoner i vrimlearealet på Jusbygget.

Se fullt program: www.uib.no/fp-dag

Program er også sendt ut til skolene.

Påmelding

De fleste forelesninger og seminarer er åpne for alle, det er bare å møte opp. Enkelte kurs og workshops krever imidlertid særskilt påmelding, av hensyn til behov for pc, romkapasitet o.a. Hvilke kurs dette gjelder finner du omtalt i programmet. 

Vi ønsker å ha kontakt med alle som besøker UiB denne dagen, og ber om at du melder deg på dagen i sin helhet. 

Påmelding FP-dag 2019 her

Velkommen til UiB 1. februar!