Hjem

Etter- og videreutdanning

EVU-forum 2018

Hvordan lage et godt opplegg for læring via nett? Våre partnere fra britiske Future Learn kommer til EVU-forum for å lære oss mer om kursdesign. Vi skal også høre mer om prosjektet som ser på den videre organiseringen av EVU ved UiB. Velkommen til EVU-forum - påmelding innen 24. oktober.

UiB Videre ønsker velkommen til årets EVU-forum mandag 29. oktober kl. 10.00 - 15.30, hos UiB læringslab, Media City Bergen. 

Vi har lagt opp til et todelt program, her kan du velge om du vil delta på første eller siste del, eller gjerne være med oss hele dagen. Gratis deltakelse, lunsj er inkludert. 

Program

10.00Velkommen 
 

Arbeidslivet og fremtidig kompetansebehov - presentasjon av Kompetanseforum Hordaland

Kristin Iversen, Hordaland fylkeskommune

 Prosjekt EVU 2018 - Om organisering av UiBs etter- og videreutdanningsvirksomhet
 Måten EVU-virksomheten organiseres på antas å ha betydning for volumet, inntjeningen og arbeidslivsrelevansen av EVU-tilbudet. Som en viktig forutsetning for å implementere handlingsplanen har universitetsdirektøren satt i gang et arbeid med å gjennomgå organiseringen av EVU-virksomheten ved UiB. Styringsgruppen skal levere sin rapport i november, og har hatt følgende mandat:  
  • Foreslå en hensiktsmessig organisering av universitetets EVU virksomhet som legger til rette for en styrket innsats i form av nye utdanningstilbud og større volum. Organiseringen må ivareta et tett samspill med fagmiljøene
  • Anbefale finansieringsmodeller som både sikrer kostnadsdekning og en betydeligvidereutvikling av EVU-tilbudet ved UiB
  • Anbefale hvordan tilbudet kan videreutvikles i nært samarbeid med andre relevante samfunnsaktører
  • Oppnevne prosjektgruppe og vedta prosjektgruppens mandat
Oddrun Samdal, leder av styringsgruppen
12.00Lunsj
12.30Online Learning Design:  A Storyboard Workshop
 

UiBs arbeid med MOOCs (Massive Open Online Courses) foregår i samarbeid med den britiske nettkursplattformen Future Learn. Utover å tilby en teknisk plattform for nettkurs besitter Future Learn også en bred og solid kompetanse om kursdesign og læring via nett.

Vi har invitert dem over til Bergen for å holde en interaktiv og kreativ workshop, rettet mot både undervisere, tekniske utviklere og administrative ansatte. Vi skal utforske hvordan ulike læringsressurser og læringsaktiviteter kan inngå i kursdesign, også med tanke på vurdering. 

Rebecca Love-Howard og Beatrix Daniel, Future Learn

NB: Workshopen blir holdt på engelsk. 

15.30Slutt - vel hjem

 

Gratis deltakelse. Lunsj inkludert.

Påmelding her innen onsdag 24.10