Hjem
Etter- og videreutdanning
Nyhet

Søk om mobilpakke for video og podcast

Har du lyst til å prøve deg på å lage video eller podcast til bruk i etter- og videreutdanningskurs? Søk om å få mobilpakke fra UiB Videre, som inneholder alt du trenger for å komme i gang. Vi tar i mot søknader fortløpende.

Nye ressurssider for digitalisering av EVU
Med en mobiltelefon og litt ekstrautstyr er det enkelt å lage digitale læringsressurser som video og podcast.

Hovedinnhold

Video og podcast er gode verktøy for å formidle fagstoff i nettbaserte eller nettstøttede etter- og videreutdanningskurs. Når kursdeltakerne ikke befinner seg fysisk på campus kan video eller lydfiler også være en måte å skape nærhet og relasjoner mellom underviser og student. 

Med en god mobiltelefon og litt ekstrautstyr er det enkelt å lage digitale læringsressurser av god kvalitet. Vi har satt sammen en mobilpakke som inneholder mobiltelefon med godt kamera, bordstativ for filming og ekstra mikrofon. Mobilpakken er lett å ha med seg rundt og enkel å ta i bruk. Med dette utstyret kan du spille inn både enkle forelesningsvideoer og mer avanserte reportasjer, i tillegg til å ta opp lydfiler med tilnærmet studiokvalitet. 

Fagmiljøer ved UiB kan søke om å få tildelt en slik mobilpakke for å komme i gang på egen hånd med å produsere video/lyd til bruk i etter- og videreutdanningskurs. 

Hvem kan søke?

Alle fagmiljøer/fagpersoner ved UiB kan søke, og søknaden må være knyttet til etter- og videreutdanningskurs. Alle søknader skal gå med instituttledelsens godkjennelse. 

Krav til søknad

Vi ber om en enkel og kortfattet søknad pr e-post til videre@uib.no som inneholder:

 • Instituttnavn og kontaktperson med kontaktinformasjon
 • Beskrivelse av hvilke læringsressurser dere ønsker å produsere og hvordan dere vil bruke mobilpakken 

Vi prioriterer søknadene etter følgende kriterier:

 • Om søknaden synliggjør og konkretiserer hvordan mobilpakken kan bidra til å utvikle nye- eller videreutvikle eksisterende evu-kurs
 • Om det er potensiale for gjenbruk av produksjoner i annen undervisning og/eller formidling
 • Tilknytning til UiBs strategiske profilområder/klyngesatsinger

Hva krever vi?

Vi ønsker at mobilpakken skal stimulere til økt produksjon av digitale læringsressurser, og alle som får tilslag på søknaden om mobilpakke forplikter seg derfor til å:

 • Gjennomføre introduksjonskurs om undervisning via nett
  (ca 1 times e-læringskurs i Mitt UiB)
 • Delta på UiB Videres opplæringskurs om mobilfilming
 • Produsere minimum 3 videoer/podcaster innen ett år, enten på egen hånd eller i samarbeid med UiB Videre
 • Levere et sluttnotat som beskriver prosessen med å utvikle læringsressurser, og resultat
 • Dele resultater og erfaringer, feks på seminarer i regi av UiB Videre

Hva kan vi bidra med?

Alle som mottar mobilpakken vil få opplæring og oppfølging fra UiB Videre, i form av:

 • Praktisk opplæring i bruk av mobilpakkeutstyret
 • Støtte og veiledning i utvikling og produksjon
 • Bistand til for eksempel redigering, teksting og ferdigstillelse - etter behov