Hjem

Etter- og videreutdanning

Frokostmøte

Hva skal til for å lage gode undervisningsvideoer med mobiltelefon?

Har du lyst til å prøve deg på å lage video til bruk i etter- og videreutdanningskurs? UiB Videre inviterer til frokostmøte om bruk av video i undervisning, forskning og formidling.

Med en mobiltelefon og litt ekstrautstyr er det enkelt å lage digitale læringsressurser som video og podcast.

Vi inviterer til frokostmøte hvor vi vil gi en smakebit på ulike muligheter.

Få tips og se eksempler

Vi har med oss fagpersoner ved UiB som er i gang med å bruke mobiltelefon i egen undervisning og formidling, som vil vise eksempler og dele tips, råd og erfaringer med dere. 

Vi håper frokostmøtet vil være til inspirasjon til dere som har søkt- eller har tenkt å søke om å få tildelt UiBs mobilpakke. Alle andre som er nysgjerrige på mobilfilming er også hjertelig velkommen! 

Tid: Onsdag 12. desember kl. 08.30 - 10.00
Sted:UiB læringslab, 3. etg, Media City Bergen, Lars Hillesgt. 30

Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.30, og så starter vi selve møtet fra kl. 09.00

09.00Gidske Leknæs Andersen, førsteamanuensis
Grethe Meling, seniorkonsulent
Institutt for geografi
09.15Aurora Brønstad, forsker ved dyreavdelingen
Klinisk institutt 1, Medisinsk fakultet
09.30Håvard H. Stubseid, stidpendiat
Institutt for geovitenskap
09.45Spørsmål og diskusjon

 

Søke om mobilpakke? 

Vi minner samtidig om at det fortsatt er mulig å søke om å få tildelt mobilpakke, med alt du trenger for å komme i gang med egne produksjoner. Vi utvider søknadsfristen til onsdag 5. desember.

 

Velkommen til frokostmøte!