Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs på deltid

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om hvordan du oppfatter ulike situasjoner, hvordan du tar avgjørelser og din atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid ved UiB.

Samlingsbasert videreutdanning Operativ psykologi
Kunnskap om psykologiske faktorer er viktig i mange ulike operative yrker, som for eksempel forsvar, politi, brann og redningstjeneste.
Foto/ill.:
Colourbox

Kurset Operativ psykologi 1 presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i ulike former for operative og kritiske situasjoner.

Kursinnhold

Operativ psykologi 1 tar opp tema som:

  • Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjoner
  • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
  • Stress, stressmestring og pårørendehåndtering etter kritiske hendelser
  • Ledelse, samhandling og trening av operative enheter

Se nærmere beskrivelse av mål og innhold i kurset

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset går over en periode på ca 6 mnd fra oktober til april og består av 4 samlinger ved UiB, hver på 2 dager.

Datoer for samlingene høsten 2019:

  • 17. - 18. oktober 
  • 14. - 15. november

Kurset avsluttes med innlevering av en skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager. Innlevering i april 2020.

Hvem passer kurset for?

Psykologiske forhold vil påvirke operasjoner og samhandling i typiske innsatstyrker som forsvar, politi, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste og humanitært innsatsarbeid. Det samme gjelder menneskelig samhandling i kontrollrom, på fartøy, installasjoner offshore og i andre situasjoner der mennesker aktivt må intervenere for å sikre liv, helse eller verdier.

Erfaring operativt yrke er anbefalt.

Les mer på kurssiden PSYK640