Hjem
Etter- og videreutdanning
Deltidsstudium

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning ved UiB starter hver høst. Høsten 2023 er nå fullt og vi tar ikke mot nye søknader.

Samlingsbasert videreutdanning Operativ psykologi
Kunnskap om psykologiske faktorer er viktig i mange ulike operative yrker, som for eksempel forsvar, politi, brann og redningstjeneste.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PSYK 640 Operativ psykologi 1 er et deltidsstudium som går over en periode på ca 6 mnd. fra oktober til april hvert år. Kurset gir 10 studiepoeng og tar for seg nyere norsk og internasjonal forskning om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i ulike former for operative og kritiske situasjoner.

Målgruppe

Studiet er aktuelt for deg med som jobber i typiske innsatsstyrker som som forsvar, politi, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste og humanitært innsatsarbeid. Det samme gjelder menneskelig samhandling i kontrollrom, på fartøy, installasjoner offshore og i andre situasjoner der mennesker aktivt må intervenere for å sikre liv, helse eller verdier.

Innhold i studiet

Operativ psykologi 1 tar opp tema som:

  • Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjoner
  • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
  • Stress, stressmestring og pårørendehåndtering etter kritiske hendelser
  • Ledelse, samhandling og trening av operative enheter

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering, undervisning og eksamen

Studiet starter hver høst i oktober og går frem til april, med fire samlinger ved UiB, hver på to dager. Det er obligatorisk oppmøte på minimum tre av de fire samlingene.

Samlinger 2023-2024:

  • 1. samling: 19. - 20. oktober
  • 2. samling: 23. - 24. november
  • 3. samling: Slutten av januar 2024 (datoer kommer)
  • 4. samling: Begynnelsen av mars 2024 (datoer kommer)

Alle samlingene er lagt til torsdager 10.00 - 16.00 og fredager 09.00 - 15.00.

Den avsluttende vurderingen består av en skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager i mars 2024 (datoer kommer).

Opptakskrav

Vi har 25 studieplasser på dette studiet. 11 av plassene er forbeholdt prioriterte søkere fra Kystvakten/Marinen.

Er du over 25 år kan du få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du behøver ikke dokumentere verken tidligere utdanning eller yrkeserfaring så lenge du er over 25 år.

Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse (GSK). Du laster opp slik dokumentasjon i form av vitnemål eller tilsvarende samtidig som du registrerer søknaden din, dersom du ikke allerede er registret med GSK.