Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs på deltid

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid, neste opptak høsten 2021.

Samlingsbasert videreutdanning Operativ psykologi
Kunnskap om psykologiske faktorer er viktig i mange ulike operative yrker, som for eksempel forsvar, politi, brann og redningstjeneste.
Foto/ill.:
Colourbox

Operativ psykologi 1 presenterer nyere norsk og internasjonal forskning om hvordan menneskelige faktorer påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i ulike former for operative og kritiske situasjoner.

Faglig innhold

Operativ psykologi 1 tar opp tema som:

  • Teoretiske perspektiver på menneskelig atferd i operative situasjoner
  • Situasjonsbevissthet, felles mentale modeller, beslutningstaking
  • Stress, stressmestring og pårørendehåndtering etter kritiske hendelser
  • Ledelse, samhandling og trening av operative enheter

Les mer i emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Kurset går over en periode på ca 6 mnd fra oktober til april og består av 4 samlinger ved UiB, hver på 2 dager. Det er obligatorisk oppmøte på 3 av 4 samlinger.

Samlinger høsten 2020:

15. - 16. oktober
12. - 13. november

Kurset avsluttes med innlevering av en skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager. Innlevering i april 2020.

Målgruppe og opptakskrav

Psykologiske forhold vil påvirke operasjoner og samhandling i typiske innsatstyrker som forsvar, politi, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste og humanitært innsatsarbeid. Det samme gjelder menneskelig samhandling i kontrollrom, på fartøy, installasjoner offshore og i andre situasjoner der mennesker aktivt må intervenere for å sikre liv, helse eller verdier. Erfaring fra operativt yrke er anbefalt. 

Vi har 25 studieplasser på dette kurset. 

Er du over 25 år kan du få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du behøver ikke dokumentere noe av dette så lenge du er over 25 år.

Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse (GSK). Du kan laste opp slik dokumentasjon i form av vitnemål eller tilsvarende samtidig som du søker plass.