Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert emne som også inngår som et valgfritt emne i Erfaringsbasert master i krisepsykologi.

Sorgutdanning - deltidsstudium over 2 år ved UiB
Videreutdanningsstudiet Sorg: Forståelse, støtte og tiltak skal gi økt kompetanse og faglig trygghet i møte med sørgende.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et nettbasert videreutdanningsemne på deltid som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap om sorg og sorgreaksjoner i en kulturell og helsefaglig kontekst. Hva er vanlige sorgreaksjoner og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? 

Emnet kan tas som et frittstående enkeltemne, men kan også inngå som valgfritt spesialiseringsemne i Erfaringsbasert master i krisepsykologi

Innhold i studiet

Følgende tema står sentralt: 

 • Historisk utvikling på sorgområdet
 • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
 • Helsemessige, sosiale- og kulturelle konsekvenser av sorg og sorgforløp
 • Sorg etter brå død og traumatiske hendelser
 • Kulturelle variasjoner i sorg
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Familieaspekter ved sorg
 • Samspillet mellom sorg og traumer
 • Betydningen av sosial nettverksstøtte

Etter endt studie skal du kunne yte kunnskapsbasert hjelp og støtte til mennesker, både straks etter dødsfall og over lengre tid. Du skal kunne identifisere kompliserte sorgreaksjoner og kunne henvise videre ved behov. Du skal også kunne bistå i situasjoner der dødsfall medfører sterke reaksjoner hos nettverket og i lokalsamfunn.

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Emnet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang/180 studiepoeng. 

I tillegg krever vi at du har minimum to års relevant yrkeserfaring fra arbeid med menneske i sorg, for eksempel innenfor helse/omsorg, barnevern/familievern, i prest/diakonitjeneste, eller lignende. 

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis, utover minstekravet på to år.

Les mer om krav til dokumentasjon av utdanning og praksis under.

Organisering, undervisning og eksamen

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et 100 % nettbasert deltidsstudium over ett semester.  All undervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp på studiet. Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to siste samlingene. 

Vi legger opp til tre digitale samlinger høsten 2024, hver på to dager*: 

Studiestart9. september 2024
1. samlingUke 37: 9. - 10. september
2. samlingUke 41: 7. - 8. oktober
3. samlingUke 45: 4. - 5. november
Eksamen over 10 dagerDatoer for høsten 2024 er ikke fastsatt

*Med forbehold om endringer

Alle dager fra kl. 0900 - 1500. Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to neste samlingene. 

De digitale samlingene består av forelesninger, øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Mellom samlingene skal kursdeltakerne sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Du må ha sendt inn minimum en oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende vurdering på studiet består av en skriftlig, digital hjemmeeksamen over 10 dager, med innlevering av oppgave på ca 3000 ord  (+/- 10 %). Eksamen legges normalt til slutten av november/tidlig desember, datoer kommer. 

Søknad og krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.