Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning på deltid

Sorgutdanning

Hva er forskjell på vanlig sorg og mer kompliserte sorgreaksjoner? Hvordan kan du som fagperson møte sørgende på best mulig måte ? Ved Senter for krisepsykologi kan du ta videreutdanning i sorg som deltidsstudium over to år.

Sorgutdanning - deltidsstudium over 2 år ved UiB
Sorgutdanning skal gi bedre kunnskap om sorg og komplisert sorg, og retter seg mot deg som ønsker større kompetanse og faglig trygghet i møte med sørgende.
Foto/ill.:
Colourbox

Sorgutdanningen ved UiB skal gi bedre kunnskaper om sorg i møte med mennsker som har opplevd tap. Utdanningen tar for seg teori rundt vanlig- og komplisert sorg og skal gi evidens- og erfaringsbasert kunnskap om intervensjon og behandling av sorg. Praksisnær undervisning og øvelser skal gjøre deg i stand til å hjelpe enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn som er i sorg.

Sorgutdanningen er utviklet i samarbeid med Senter for krisepsykologi, som nå er er en del av Det psykologiske fakultet ved UiB.

Innhold i studiet

Følgende tema står sentralt i sorgutdanningen: 

  • Historisk utvikling på sorgområdet
  • Helsemessige konsekvenser ved sorg
  • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
  • Kulturelle variasjoner i sorg
  • Familieaspekt ved sorg
  • Samspillet mellom sorg og traumer
  • Tidlig intervensjon ved normal sorg
  • Terapeutiske arbeidsmetoder ved kompliserte sorgreaksjoner

Hvordan er studiet lagt opp?

Sorgutdanningen er et deltidsstudium over to år, med en 4-dagers studiesamling ved UiB hvert semester. Undervisningen består av forelesninger, lærerstyrte øvelser, litteraturstudium, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte metoder med rom for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Mer om mål og innhold i studiet

Hvem passer studiet for?

Utdanningen retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid. Vi krever derfor at du har en relevant grunnutdanning som for eksempel psykolog, prest, politi, barnehagelærer/lærer, sykepleier eller annen helse-/sosialfaglig utdanning. 

Søknad og opptak

Opptak til studiet skjer annethvert år, neste gang høsten 2020. 

Mer om opptakskrav og søknadsprosess

 

 

 

 

Tilknyttet innhold