Hjem
Etter- og videreutdanning

Fikk mer kompetanse i Helseinformatikk

Linda Ånderå Bokn har tatt deltidsstudiet Helseinformatikk ved UiB ved siden av avdelingslederjobben i Helse Fonna. Hun mener kurset har gitt henne bedre oversikt over fagfeltet.

– Som nyansatt i min stilling ønsket jeg mer kompetanse for å bygge sammen det kliniske og det tekniske

– I min avdeling for Helse-Data har vi ansvar for EPJ/fagsenter, IKT enhet, prosjektledere, dokumentseksjon og kontaktsenter. Jeg har bakgrunn fra helse og har jobbet i foretaket i mange år, men har ikke så høy kompetanse på IKT, forteller Linda, om hvorfor hun valgte å søke seg til deltidsstudiet i Helseinformatikk ved Universitetet i Bergen.

Hva mener du har vært mest relevant og nyttig i studiet?

– Det var veldig flinke forelesere, som bidro til å «se hele bildet» i fagfeltet. Veldig nyttig å få kunnskap om rammene både når det gjelder organisering, lovgivning og de ulike fagområdene. Workshopene vi hadde om arkitektur og arketyper var særlig nyttige og lærerike.

– Kurset retter seg mot både klinikere/helsepersonell og folk med teknologibakgrunn – hvilken verdi har det å samle folk på tvers, mener du?

– Veldig bra, når flere yrkesgrupper og ulik bakgrunn er samlet får vi nyttige diskusjoner som gir bredere innsikt for alle, sier Linda, som er godt fornøyd med den praktiske organiseringen og tilretteleggingen av studiet.

– Arbeidsgiver har dekket studieavgift, reise, opphold og permisjon med lønn. Som tilreisende er det dessuten godt å få undervisningen samlet i ukelange bolker.

Helseinformatikk-studiet

  • Deltidsstudium over 6 mnd september-februar
  • 20 studiepoeng
  • 4 ukesamlinger ved UiB
  • Utviklet av UiB i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen
  • Nytt opptak for 2019-2020
  • Søknadsfrist: 2. juni 

Les mer om studiet og søk plass her