Hjem
Etter- og videreutdanning
Senter for krisepsykologi

– Tidlige støttetiltak viktig for mennesker i krise

– Det trengs et kompetanseløft for helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter mennesker i ulike krisesituasjoner, sier Unni Heltne og May Hauken ved Senter for krisepsykologi. De har utviklet to nye deltidsstudier som skal gi økt kunnskap om feltet.

Nytt kurstilbud ved Senter for krisepsykologi
Unni Heltne (t.v.) og May Aasebø Hauken er hhv. psykolog og spesialsykepleier og ansatt ved Senter for krisepsykologi. Nå starter de opp nye deltidsstudier om hhv. Krise og katastrofepsykologi og Sosial nettverksstøtte for kriserammede.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Tilbudene om støtte og oppfølging av mennesker som opplever kriser og katastrofer varierer veldig mye fra kommune til kommune, det så vi særlig etter 22. juli, sier Unni Heltne, psykolog og seniorrådgiver ved Senter for krisepsykologi.

Med nærmere 30 års erfaring fra forskning og kursvirksomhet ved Senter for krisepsykologi har Heltne bred innsikt i hva slags støtte mennesker som opplever kriser og traumatiske hendelser har behov for.

Tidlig intervensjon

– Vi vet at såkalt tidlig intervensjon er viktig, det vil si at vi raskt kommer på banen med ulike støttetiltak for å ivareta både overlevende og etterlatte, og ikke minst innsatspersonell som bidrar i krise og katastrofesituasjoner, sier Heltne.

Heltne mener at det trengs et kompetanseløft for alle yrkesgrupper som møter mennesker i ulike krisesituasjoner, og har derfor tatt initiativ til et nytt deltidsstudium i Krise- og katastrofepsykologi, som starter opp ved Universitetet i Bergen til høsten.

– Et viktig tema blir hvordan vi best kan organisere og mobilisere psykososial hjelp i den første akutte fasen av en krise og samtidig tilrettelegge for en god overgang til videre hjelp og støtte for de som er rammet, sier Unni Heltne.

Nettverk gir livskvalitet

Kollega og førsteamanuensis May Aasebø Hauken har forsket nettopp på verdien av det sosiale nettverket rundt den som er opplever å stå i en krise i forbindelse med akutte hendelser, alvorlig sykdom eller andre traumer.

– Mennesker i krise opplever i mange tilfeller at det private nettverket av familie og venner forvitrer, fordi mange ikke hvordan de skal forholde seg til den som er rammet, eller de er redde for å si eller gjøre gale ting. 

– Samtidig vet vi at jo mer støtte folk har, jo bedre helse og livskvalitet har de og jo lettere er det å komme seg gjennom en krevende livssituasjon.

May Hauken og hennes forskerkolleger har studert intervensjon i form av systematisk kartlegging- og oppfølging av familie- og vennenettverket til den kriserammede, og mener vi må utvide rammene for hvem som er rammet, for eksempel når en far eller mor har fått en alvorlig sykdomsdiagnose. 

– Helsevesenet i Norge er veldig pasientrettet, men vi mener vi må snakke om at hele familien er syk og trenger god og effektiv støtte fra nettverket rundt.

Sosial nettverksstøtte for kriserammede er det andre kurstilbudet som starter opp ved Senter for krisepsykologi kommende høst. 

Vil du vite mer? 

Begge kursene vil gå over ett år med fire samlinger á to dager ved Universitetet i Bergen. Målgruppen for kursene er helsepersonell og andre som kommer i kontakt med mennesker i krise og deres familier og nettverk.

Les mer om studiene her:

Se også øvrige deltidsstudier og videreutdanninger ved UiB: