Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt deltidsstudium ved UiB

Sosial nettverksstøtte for kriserammede

Hvor viktig er det sosiale nettverket rundt mennesker i kriser? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi skal gi kompetanse i kartlegging og styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede.

Nytt studietilbud ved UiB: Sosial nettverksstøtte for kriserammede
Støtte fra det sosiale nettverket er viktig når en familie rammes av alvorlig sykdom eller andre kriser. Nytt deltidsstudium ved UiB skal gi større kompetanse om sosial nettverksstøtte.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde, Colourbox.

Deltidsstudiet PSYK644 Sosial nettverksstøtte for kriserammede skal gi inngående kunnskap om- og forståelse for prosessene bak sosial støtte, ulike metoder for kartlegging av sosiale nettverk og ulike tiltak for å styrke den sosiale støtten til kriserammede.

Gjennom studiet skal du få innsikt i hvilken betydning sosial nettverksstøtte har for helse, spesielt i krisesituasjoner knyttet til alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, samt få kjennskap til verktøy for å optimalisere slik støtte.

Etter endt studium skal du også være i stand til å undervise og veilede pasienter, pårørende, nettverksmedlemmer og helsepersonell om betydningen av sosial nettverksstøtte og hvordan denne kan tilrettelegges på best mulig måte. 

Tema og innhold i studiet

 • Teorier knyttet til sosial støtte og helse og anvendelse av disse i klinisk praksis
 • Definisjoner av sosial støtte og ulike former for sosial støtte
 • Forskningsgrunnlaget for betydning av sosial nettverksstøtte knyttet til ulike typer kriser
 • Prosessuell forståelse av nettverksstøtte i et relasjonelt og kommunikativt perspektiv
 • Utfordringer som mennesker i kriser erfarer i møte med sitt sosiale nettverk
 • Hvilke typer støtte som oppleves som positiv og hva som kan virke mot sin hensikt 
 • Klinisk erfaring fra arbeid med styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede
 • Nettverkets utfordringer i møte med kriserammede
 • Intervensjoner for å styrke sosial støtte som nettverksmøter og andre familie- og nettverksfokuserte intervensjoner
 • Nettverkskartlegging
 • Manual for psykoeduaktiv nettverksstøtte
 • Evaluering og oppfølging av sosial støtte over tid

Organisering og undervisning

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over to semestre. Undervisningen består av 3 todagerssamlinger ved UiB.

1. samlingDefinisjon og teoretiske perspektiver på sosial nettverksstøtte
2. samlingKunnskapsgrunnlag- ulike perspektiver
3. samlingIntervensjoner sosial nettverksstøtte


Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen i form av 14 dagers skriftlig hjemmeoppgave på ca 5000 ord. Vi krever også min. 80 % deltakelse på samlingene.

Faglærere: 

Faglig ansvarlig: Professor May Aasebø Hauken

Opptakskrav

Studiet retter seg mot helsepersonell og andre som møter mennesker i krise. Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad el. tilsvarende grunnutdanning innen helse/sosialfag eller andre relevante fagområder.