Hjem
Etter- og videreutdanning

EVU-forum 2019: Ut i arbeidslivet, ut i verden. Eksternt samarbeid på EVU-feltet

Livslang læring, arbeidslivsrelevans og internasjonalt utdanningssamarbeid er viktige stikkord for årets EVU-forum 29. oktober. Møt fagmiljøer med lang erfaring fra oppdragskurs og hør mer om muligheter for samarbeid over landegrensene. Velkommen!

EVU-forum 2019 går av stabelen i MCB 29. oktober
Årets EVU-forum går av stabelen i UiB læringslab, 3. etg. i Media City Bergen.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB

Kompetansepolitikk er på den offentlige agendaen for tiden, med en kommende stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i utdanningene og Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning sin innstilling NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. UiB har levert innspill og høringsuttalelser til begge disse, og stortingsmeldingene forventes å foreligge i løpet av 2020.  

Årets EVU-forum ved UiB ser nærmere på noe av det arbeidet som allerede gjøres ved UiB, hvordan vi bør rigge oss for fremtiden og hvilke muligheter som ligger i samarbeid med arbeidslivet og ikke minst på det internasjonale området.

Eksternt samarbeid og internasjonale muligheter

Flere fagmiljøer ved UiB har samarbeidsavtaler med eksterne oppdragsgivere om kurs og videreutdanning på deltid. Hvordan er dette organisert, og hvilke erfaringer har de gjort seg? Og hvordan skal UiB rigge seg videre for å øke kontakten med arbeidslivet?

DIKU er og blir en viktig samarbeidspartner for UH-sektoren, som forvalter av både internasjonale avtaler og en rekke støtteordninger for utvikling av internasjonale samarbeidsprosjekter. UiB er videre medlem av flere internasjonale nettverk for fleksibel og livslang læring, blant annet International Council for Open and Distance Education (ICDE). Både DIKU og ICDE deltar på årets EVU-forum og vil orientere om hvilke muligheter som finnes for internasjonalt utdanningssamarbeid og vi får høre eksempler på spennende partnerskap og samarbeidsprosjekter.

Program EVU-forum 2019

11.00EVU i og for arbeidslivet? Erfaringer fra to tiår med oppdragskurs
 Velkommen
 Arbeidslivsrelevant etter- og videreutdanning. Hvordan skal UiB rigge seg for fremtiden? 
v/ Christen Soleim, avdelingsdirektør, Studieavdelingen, UiB
 Fra ide, til gjennomføring – oppdragsvirksomhet ved Det juridiske fakultet
v/ Øystein L. Iversen, fakultetsdirektør, Det juridiske fakultet
 Arbeidslivsstudier for Sykepleierforbundet
v/ Trond Erlien, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
 Organisasjon og ledelse - eksterne avtaler ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap
v/ Dag Runar Jacobsen, førsteamanuensis, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap
12.30Lunsj
13.00Ut og søke samarbeid, ut og søke penger? EVU-samarbeid over landegrensene
 Innledning
v/ Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, UiB
 Muligheter og støtteordninger for internasjonalt EVU-samarbeid
v/ Else Katrine Nesmoen, leder for seksjon for utdanning og arbeidsliv, DIKU
 Ancient Cities - et Erasmus+ prosjekt
v/ Simon Malmberg, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
 Business and Human Rights - samarbeid med Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business, UK
v/ Terje Knudsen, førsteamanuensis, Institutt for sammenlignende politikk
 Internasjonalt samarbeid gjennom International Council for Open and Distance Education (ICDE)
v/ Morten Flate Paulsen, fung. generalsekretær, ICDE
14.50Oppsummering og avslutning
v/ Ann Margret Hauknes, daglig leder UiB Videre, UiB