Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Vi har noen få ledige restplasser for studieåret 2021-2022. Søknadsfrist 15. juni.

Tysk 1 - videreutdanning for lærere
Tysk 1 - nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Foto/ill.:
Bounty, Pixabay

Hovedinnhold

Norge trenger flere tysklærere! God tyskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis. 

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Du kan også ta Tysk 1 som første 30 av de 60 studiepoengene du trenger, dersom du ønsker å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole.

Tysk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Pr. 6. mai har vi noen få ledige restplasser. Har du godkjent lærerutdanning kan du søke på restplass, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

SØK RESTPLASS HER

Søknadsfrist: 15. juni

Innhold i studiet

Tysk 1 består av to emner, TYSK621 i høstsemesteret og TYSK622 i vårsemesteret:

De fire kjerneelementene i den nye læreplanen for fremmedspråk uttrykker hva som er mest sentralt i faget og viser samtidig hva som trengs for å være en god tysklærer. Derfor har vi valgt å la disse kjerneelementene med tilhørende kompetansemål danne utgangspunktet for modulene i hvert av de to emnene.

Vi legger vekt på at du tar i bruk språket fra første stund og har en utforskende og reflektert tilnærming til egen og elevers læring. Hvis du ikke selv underviser i tysk er det ønskelig at du har mulighet til å « låne » en klasse innimellom. 

I høstsemesteret har vi tilbud om en ukes studieopphold i Kiel, i desember. I vårsemesteret har vi tilbud om en ukes studieopphold i kulturhovedstaden Berlin, som trolig vil bli lagt til uke 9. Det er frivillig om du vil delta på disse. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver, men UiB utformer gjerne et støttebrev til søknaden.  

Sentrale tema i høstemnet TYSK621:

 • Tysk språk i et kontrastivt perspektiv
 • Språklæring: Skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Kulturuttrykk fra tyskspråklige områder
 • Bruk av språkteknologi og digitale ressurser
 • Forskningsbasert planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

Sentrale tema i våremnet TYSK622:

 • Tysk språk i et kontrastivt perspektiv
 • Språklæring og flerspråklighet som ressurs
 • Kulturuttrykk fra tyskspråklige områder, med særskilt vekt på film
 • Utvikling av interkulturell kompetanse
 • Bruk av språkteknologi og digitale ressurser
 • Forskningsbasert planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

Organisering og undervisning

Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. All undervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, med to økter à 60 minutter en ettermiddag/kveld i uken.

Undervisningsplan 2021-2022 (gjelder begge emner høst + vår)

 • Obligatorisk undervisning onsdager kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30
 • Frivillig deltakelse onsdager fra 19.30 - 20.00, hvor vi deler tips og råd med hverandre og øver videre på tysken.

Undervisningen er delt inn i moduler, der hver modul inneholder skriftlige og muntlige tekster (filmer, podkaster) knyttet til de 4 kjerneelementene  i læreplanen for fremmedspråk. Vi legger opp at alle studentene bidrar aktivt på tysk og norsk både muntlig og skriftlig, i diskusjoner i mindre grupper, gjennom prosjektbasert læring og selvstudier.

Du vil også få tilbud om en tyskspråklig tandempartner, som skal gi deg jevn kontakt med tysk språk og kultur.  

Vurdering og eksamen

Det er obligatorisk å delta på minst 80% av organiserte nettbaserte undervisningsaktiviteter. 

TYSK621 skal du levere og få godkjent 3 obligatoriske innleveringsoppgaver: to skriftlige og en muntlig, som også utgjør den avsluttende mappevurderingen. 

TYSK622 skal du levere og få godkjent tre obligatoriske innleveringsoppgaver. Sluttvurderingen består av mappeinnlevering som inkluderer disse oppgavene, samt en muntlig prøve i form av en diskusjon mellom faglærer og student knyttet til pensum. 

Mer om obligatoriske arbeidskrav og vurdering finner du i emneplanen for hvert av emnene. 

For studenter 2020-2021: Mappeinnlevering innen 13. mai, muntlig eksamen 2., 3. og 4. juni

For nye studenter 2021-2022: Mappeinnlevering innen 3. desember. Innleveringsfrister og dato for muntlig eksamen våren 2022 kommer. 

Opptakskrav

For å få opptak til Tysk 1, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet krever vi at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige restplasser senere på våren, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Både for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet og evt. lokalt suppleringsopptak krever vi at du har grunnleggende tyskkunnskaper fra før, tilsvarende det som tidligere het B-språk eller vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk

Eventuelle spørsmål kan rettes til UiB Videre eller Institutt for fremmedspråk, du finner kontaktinformasjon i kolonnen til høyre.