Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Ny nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Vi har ledige restplasser, lenke til søknad finner du under. Søknadsfrist: 21. juni.

Tysk 1 - videreutdanning for lærere
Tysk 1 - nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Foto/ill.:
Bounty, Pixabay

Norge trenger flere tysklærere! God tyskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis. 

Tysk 1 er en helt ny, nettbasert videreutdanning for deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Du kan også ta Tysk 1 som første del, dersom du ønsker å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole.

Tysk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og ovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss.

Søk restplass innen 21. juni 

Vi har fortsatt ledige plasser på Tysk 1. Du kan søke om opptak til restplass dersom du har godkjent lærerutdanning og forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå II (tidligere B-språk) fra videregåande skole, nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk, eller har bodd en lengre periode i et tyskspråklig land. Det er ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

SØK RESTPLASS TYSK 1SØKNADSFRIST: 21. JUNI

 

Innhold i studiet

Tysk 1 består av to emner, TYSK621 i høstsemesteret og TYSK622 i vårsemesteret. Hvert emne består av fire moduler.

De fire kjerneelementene i den nye læreplanen for fremmedspråk uttrykker hva som er mest sentralt i faget og viser samtidig hva som trengs for å være en god tysklærer. Derfor har vi valgt å la disse kjerneelementene med tilhørende kompetansemål danne utgangspunktet for de fire modulene i hvert av de to emnene.

Vi legger vekt på at du tar i bruk språket fra første stund og har en utforskende og reflektert tilnærming til egen og elevers læring. Hvis du ikke selv underviser i tysk er det derfor ønskelig at du har mulighet til å « låne » en klasse. 

I vårsemesteret har vi tilbud om en ukes studieopphold i kulturhovedstaden Berlin. Det er frivillig om du vil delta på denne. Dekning av utgifter til reise og opphold må du avklare med din arbeidsgiver. Studieturen vil trolig bli lagt til uke 9, mer informasjon kommer om kort tid. 

Undervisning

Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium med undervisning over 12 uker per semester, i to semestre. All undervisning foregår via læringsplattformen Mitt UiB, med to økter à 60 minutter hver onsdag ettermiddag/kveld: kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30.

Pensum vil være klart innen 1. juni på emnesidene for hvert av de to emnene.